Leerproblemen

Leren op school lukt niet altijd even goed. Dit kan tijdelijk zijn bijvoorbeeld omdat een kind zich even niet lekker voelt. Als de intelligentie er wel is maar het kind kan toch niet goed meekomen op school dan kan er sprake zijn van een leerprobleem. Als dit tijdig wordt vastgesteld en de oorzaak wordt onderkend kan uw kind de begeleiding krijgen die het verdient.
Leerproblemen-_-De-TestpsycholoogEen leerprobleem kan veel oorzaken hebben. Soms sluit het schoolniveau niet goed aan bij het kennisniveau van uw kind. Er kan sprake zijn van moeilijkheden met het verwerken van de informatie in de hersenen, zoals bij dyslexie en dyscalculie. Soms heeft een kind last van aandachts- of concentratieproblemen. Ook prestatie- of motivatieproblemen komen veel voor, zoals bij faalangst.

Onderpresteren op school

Als de resultaten van uw kind lager zijn dan u verwacht kan een onderzoek naar onderpresteren op school uitkomst bieden. In dit brede onderzoek komen naast een intelligentietest veel verschillende aspecten aan bod die leerprestaties kunnen beïnvloeden. Het is een uitgebreid onderzoek naar leerproblemen dat een goed beeld geeft van zowel de capaciteiten als het welbevinden van uw kind.

Dyslexie

Als u vermoedt dat uw kind dyslectisch is, dan kunnen wij een dyslexie-screening verzorgen. In een kort onderzoek wordt het risico op de aanwezigheid van dyslexie bij uw kind vastgesteld. Wij verzorgen deze dyslexie-screening om hoge uitgaven voor een volledig dyslexie-onderzoek te voorkomen.

Voor het verkrijgen van specifieke informatie over de problemen bij het lezen en spellen op woordniveau (dyslexie) is een uitgebreid onderzoek naar taalproblemen geschikt. Dit onderzoek duurt een dagdeel en bestaat uit alle onderdelen uit het volledig dyslexie onderzoek, die betrekking hebben op de taalproblemen.

Hiernaast kunt u bij ons terecht voor een uitgebreid dyslexie onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit twee dagdelen, verspreid over twee testdagen. We stellen vast in welke mate dyslexie bij uw kind voorkomt, stellen de factoren vast die de problemen veroorzaken en in stand houden en geven u richtlijnen voor het vervolg. Indien er sprake is van dyslexie ontvangt u van ons een geldige dyslexieverklaring.

Dyscalculie

Zoals er bij taalproblemen sprake kan zijn van dyslexie zo kan er bij rekenproblemen sprake zijn van dyscalculie. Wij kunnen een dyscalculie-screening verzorgen om het risico op de aanwezigheid van deze leerstoornis in kaart te brengen. In veel gevallen kunnen wij na de screening gerichte adviezen geven waardoor de rekenvaardigheid van uw kind zich snel kan ontwikkelen.

Wij kunnen ook een volledig dyscalculie onderzoek afnemen. Dat kan na een screening maar ook zonder de screening, bel ons voor overleg over wat het best bij uw situatie past.

Een volledig onderzoek bestaat uit twee dagdelen. Wij stellen vast in welke mate dyscalculie bij uw kind voorkomt en geven wij inzicht in de factoren die de problemen veroorzaken en in stand houden. We verzorgen alle diagnostiek die noodzakelijk is voor een volledig beeld, het is een uitgebreid onderzoek. Wij werken conform het protocol dyscalculie. Indien er sprake is van dyscalculie ontvangt u een geldige dyscalculieverklaring en geven wij u gericht advies over de hulpmiddelen die uw kind in het onderwijs mag gaan gebruiken.