Onderwijsniveau

Het onderwijs- of schoolniveau dat een kind heeft is niet altijd goed bekend. Soms sluit het gevolgde onderwijs niet goed aan bij het kennis- of competentieniveau van een kind. In deze situaties kan een test uitkomst bieden. Het is voor een kind belangrijk dat het op het juiste onderwijsniveau terecht komt; de kansen op succes, maar ook het welbevinden van uw kind hangen hier nauw mee samen.

Wij kunnen van ieder kind, op ieder moment in de schoolloopbaan, vaststellen wat het onderwijsniveau is. We gebruiken altijd goed genormeerd testmateriaal, zijn deskundig in diagnostiek en vaardig in de omgang met kinderen.

Ouders mailen: “Op zoek naar een bureau dat ons kon helpen met een objectief schooladvies, kwam ik uit bij De Testpsycholoog. En dat bleek een prima keuze! De psychologe was geweldig. Vanaf het eerste moment dat ze de hand van mijn zoon schudde, had ze zijn vertrouwen gewonnen. Zij werkte professioneel, respectvol én vol enthousiasme. Voor mijn zoon leek ‘t maken van de test hierdoor onverwachts meer op een leuk uitje dan op een test. Een aanrader!” Groeten, Hilde van Asveldt
Lees meer ervaringen met De Testpsycholoog.

Kiezen van een basisschool

Een school in de buurt of misschien toch wat verder weg? Wat voor school en welk type onderwijs past het best bij mijn kind? Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden in het basisonderwijs? Het kiezen van een basisschool is vaak niet eenvoudig. De Testpsycholoog denkt met u mee, op basis van grondige kennis van het onderwijs en met behulp van objectieve testresultaten. Voorafgaand aan de basisschool kunnen wij tests afnemen waarmee we betrouwbare resultaten geven over onder andere het te verwachten onderwijsniveau van uw kind. Wij denken graag mee over het type onderwijs dat het best past bij het karakter van uw kind en bij uw eigen achtergrond en wensen. We adviseren u over scholen in uw woonomgeving. Kijk in ons testaanbod of neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies op maat.

Schoolniveau in het basisonderwijs

Keuzes die u maakt voor uw kind op de basisschool hebben vaak te maken met het onderwijsniveau van uw kind. Dit kan gaan over onderwerpen als doubleren of toch bevorderen, deelname aan een plusklas, verdiepen of verbreden (van de lesstof), versnellen (klas overslaan) of juist niet, wisselen van type school of wijze van lesgeven … De Testpsycholoog kan adviseren en wij onderbouwen ons advies, voor u en voor school. Wij zijn deskundig in diagnostiek bij jonge leerlingen en gebruiken uitsluitend professioneel en hoogwaardig testmateriaal. Kijk in ons testaanbod bij intelligentieonderzoek, onderpresteren op school en/of schoolvorderingen onderzoek. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen voor overleg en een advies op maat.

Naar het voortgezet onderwijs

Bij de overstap naar ‘de middelbare school’ wordt een belangrijke keuze gemaakt: welke school past het best bij uw kind? Er kan onduidelijkheid ontstaan als de resultaten van de Entreetoets of de Cito eindtoets anders zijn dan u had verwacht of als het schooladvies niet aansluit bij uw verwachting. Er kan twijfel zijn of u de juiste keuze maakt in het aanbod van scholen in uw regio. De Testpsycholoog kan een deskundig advies op maat geven.

In groep 8 is het bepalen van het juiste onderwijsniveau extra belangrijk. Is het resultaat van de Eindtoets (groep 8), de Entreetoets (groep 7) of het schooladvies lager dan verwacht? Vraag ons om onafhankelijk advies of een second opinion. Neem contact met ons op.

Leerling-maakt-toets-_-De-TestpsycholoogVoor het bepalen van het juiste onderwijsniveau maken wij gebruik van de NIO test of de WISC III – groep 8, soms met aanvullend onderzoek zoals naar persoonlijkheid en/of motivatie. Ook kan een volledig onderzoek naar mogelijk onderpresteren op school worden verzorgd.

Onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs

Bij twijfel over het onderwijsniveau van een leerling in het voortgezet onderwijs kan De Testpsycholoog uitkomst bieden. Er kan sprake zijn van een leerling waarbij de basisschool het niveau heeft onderschat of juist overschat. Soms is er sprake van een specifiek leerprobleem. Soms gaan leerresultaten achteruit en is niet duidelijk waar dit door komt. Bij afstroom (naar een lager onderwijsniveau) of dreigende afstroom raden wij een second opinion onderzoek aan. Maar ook als het erg makkelijk gaat kunnen wij helpen. Wat is het denkniveau en welk onderwijs past hierbij, waar komt het door dat het ‘even niet meer lukt’ of juist erg makkelijk gaat. De Testpsycholoog verzorgt diagnostiek en geeft advies, voor thuis en voor school.

Voor het bepalen van het juiste onderwijsniveau maken wij in klas 1, 2 en 3 gebruik van de NIO test of de WISC-III NL voor schoolniveau, soms met aanvullend onderzoek zoals naar persoonlijkheid en/of motivatie. Ook kan een volledig onderzoek naar mogelijk onderpresteren op school worden verzorgd.

De Testpsycholoog is er altijd op gericht om uw kind optimaal te laten presteren en een betrouwbaar beeld te geven van het huidig en/of het haalbare onderwijsniveau.

Sectorkeuze VMBO

Deze keuze bepaalt voor een belangrijk deel de richting waarin uw kind zich verder ontwikkelt. Een goede sectorkeuze is dan ook belangrijk, maar niet altijd even makkelijk. Wij luisteren goed naar uw wensen en uw mening. Tijdens een testdag brengen we de kwaliteiten en interesses van uw kind in kaart. We testen het schoolniveau, de persoonlijkheid en de leermotivatie van uw kind en houden een ontwikkelingsgericht interview. Hierna adviseren wij u over de beste sectorkeuze voor uw kind.

Profielkeuze Havo / Vwo

In ons profielkeuze onderzoek Havo / Vwo geven we een onderbouwd advies over het profiel dat het best bij de kwaliteiten en interesses van uw kind past. Dat doen we op maat, vanuit onze expertise. Dat betekent dat we soms ook adviseren over combinaties, aanvullende vakken en/of keuzevakken. Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek, het testen van het schoolniveau,  de persoonlijkheid en motivatie en een ontwikkelingsgericht interview.

Adolescenten en volwassenen: onderwijsniveau in MBO, HBO, WO en daarna

De Testpsycholoog verzorgt advies op maat. Vanuit deskundigheid en vele jaren ervaring. Kijk voor meer informatie over onze mogelijkheden om het onderwijsniveau of het cognitief niveau (het IQ) van uw kind of van uzelf te bepalen bij ons testaanbod. indien u graag wenst te overleggen over uw specifieke situatie neem dan contact met ons op.