Onderwijsniveau

Het onderwijs- of schoolniveau dat een kind heeft is niet altijd goed bekend. Soms sluit het gevolgde onderwijs niet goed aan bij het kennis- of competentieniveau van een kind. In deze situaties kan een test uitkomst bieden. Het is voor een kind belangrijk dat het op het juiste onderwijsniveau terecht komt; de kansen op succes, maar ook het welbevinden van uw kind hangen hier nauw mee samen.

Wij kunnen van ieder kind, op ieder moment in de schoolloopbaan, vaststellen wat het onderwijsniveau is. We gebruiken altijd goed genormeerd testmateriaal, zijn deskundig in diagnostiek en vaardig in de omgang met kinderen.

In groep 8 is het bepalen van het juiste onderwijsniveau extra belangrijk. Is het resultaat van de Eindtoets (groep 8), de Entreetoets (groep 7) of het schooladvies lager dan verwacht? Vraag ons om onafhankelijk advies of een second opinion.

Leerling-maakt-toets-_-De-TestpsycholoogVoor het bepalen van het juiste onderwijsniveau maken wij gebruik van de NIO test of de WISC III – groep 8, soms met aanvullend onderzoek zoals naar persoonlijkheid en/of motivatie. Ook kan een volledig onderzoek naar mogelijk onderpresteren op school worden verzorgd.

De Testpsycholoog is er altijd op gericht om uw kind optimaal te laten presteren en een betrouwbaar beeld te geven van het huidig en/of het haalbare onderwijsniveau.

Kijk voor meer informatie over onze mogelijkheden om het onderwijsniveau van uw kind te bepalen bij ons testaanbod. indien u graag wenst te overleggen over uw specifieke situatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Aanmelden of overleg?
Neemt u dan contact met ons op via de website (klik hier) of bel een van onze vestigingen.

De Testpsycholoog
Geen wachtlijst – Rapportage binnen 5 werkdagen – Testlocaties door heel Nederland