Vergoedingen

Vergoede zorg bij De Testpsycholoog *

Sinds 1 januari 2015 is uw gemeente verantwoordelijk voor psychologische zorg bij kinderen en jongeren. Diagnostiek bij leerproblemen valt meestal niet onder psychologische (vergoede) zorg, niet bij ons en ook niet bij anderen.

Dyslexie
Onderzoek naar dyslexie kan onder de vergoede zorg vallen. De regels hiervoor zijn echter strikt; de vergoeding geldt alleen voor leerlingen tussen de 7 en 12 jaar in het basisonderwijs, waarbij er een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) is. Uw kind dient hiervoor op tenminste drie meetmomenten leesniveau E te bezitten en er dient geen andere (psychische) stoornis te zijn.

Voldoet uw kind aan deze criteria dan is vergoede zorg mogelijk. In een groeiend aantal gemeenten verleent De Testpsycholoog ook dyslexie-behandelingen, dus u kunt zowel voor de diagnostiek als voor de behandeling bij ons terecht. Neemt u contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

In alle andere gevallen wordt het onderzoek niet door uw gemeente vergoed. Voor een deskundig dyslexie onderzoek tegen een scherp tarief kunt u dan bij De Testpsycholoog terecht. Dat kan voor alleen een screening, een onderzoek op maat of een volledig dyslexie onderzoek. U ontvangt altijd uitvoerig advies op maat, handelingsgericht voor zowel thuis als op school. Wij volgen het protocol dyslexie diagnostiek en behandeling 2.0.

Dyscalculie
Onderzoek naar dyscalculie valt niet onder de vergoede zorg en dit onderzoek dient u dan ook meestal zelf te betalen. De Testpsycholoog beschikt over grote kennis en kunde in diagnostiek bij rekenproblemen. Dit is erg belangrijk bij het interpreteren van testresultaten en het geven van goede adviezen. Wij volgen het protocol dyscalculie en hanteren voor ons onderzoek uiterst scherpe tarieven. Vergelijk niet alleen ons tarief maar ook onze deskundigheid met andere aanbieders – u kunt ons ook om aanbevelingen vragen.

Overig
Om onze dienstverlening in een andere situatie vergoed te krijgen dient uw gemeente hiervoor toestemming te verlenen. De situatie verschilt per gemeente. In een aantal gemeenten in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland verleent De Testpsycholoog Basis Geneeskundige Gezondheidszorg (basis-GGZ), vergoed door de gemeente. Deze wordt vergoed. Het is ook mogelijk om voor basis-GGZ een PGB aan te vragen. Wij vragen u om zelf contact op te nemen met uw gemeente om te informeren naar de mogelijkheden.

U heeft altijd de keuzevrijheid om zelf te kiezen waar u heen wilt voor zorg voor uw kind.

* Wij doen onze  best om deze informatie correct en actueel te houden. U blijft echter in alle gevallen zelf verantwoordelijk en kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website. U dient zelf een factuur bij uw gemeente of verzekeringsmaatschappij in te dienen. De Testpsycholoog is niet verantwoordelijk voor de beslissing van uw gemeente of verzekeringsmaatschappij over het al dan niet vergoeden van de factuur.

Aanmelden of overleg?
Neemt u dan contact met ons op via de website (klik hier) of bel een van onze vestigingen.

De Testpsycholoog. Testlocaties in heel Nederland.
(klik hier voor onze testlocaties)