Vergoedingen

Vergoede zorg bij De Testpsycholoog *

Sinds 1 januari 2015 is uw gemeente verantwoordelijk voor psychologische zorg bij kinderen en jongeren. Diagnostiek bij leerproblemen valt meestal niet onder psychologische (vergoede) zorg, niet bij ons en ook niet bij anderen.

Om deze diagnostiek toch vergoed te krijgen dient in de meeste gevallen uw gemeente hiervoor toestemming te verlenen. U dient zelf contact op te nemen met uw gemeente om te informeren naar de mogelijkheden. U heeft echter wel altijd de keuzevrijheid om zelf te kiezen waar u heen wilt voor zorg voor uw kind, dus u kunt melden te kiezen voor De Testpsycholoog. Vaak helpt het indien u bij het vragen om toestemming specifiek aangeeft waarom u voor De Testpsycholoog kiest; bijvoorbeeld door te wijzen op onze specialisatie of ervaring(en) met ons.

Lekstroom en Rivierenland
In een beperkt aantal gemeenten kunt u zonder tussenkomst van de gemeente bij ons terecht voor training en/of behandeling. Dan volstaat een verwijzing van de huisarts. Dit betreft in de regio Lekstroom de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Vianen en Nieuwegein en in de regio Rivierenland de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Tiel, Lingewaal, Neerijnen, Buren, Neder-Betuwe en West Maas en Waal.

Dyslexie
Onderzoek naar dyslexie kan onder de vergoede zorg vallen. De regels hiervoor zijn echter strikt; de vergoeding geldt alleen voor leerlingen tussen de 7 en 12 jaar in het basisonderwijs, waarbij er een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) is. Uw kind dient hiervoor op tenminste drie meetmomenten leesniveau E te bezitten en er dient geen andere (psychische) stoornis te zijn. Voldoet uw kind aan deze criteria dan is vergoede zorg mogelijk.

Ook als het geen EED betreft kan er nog steeds sprake zijn van dyslexie. Voor een deskundig dyslexie onderzoek kunt u in deze situatie bij De Testpsycholoog terecht, het onderzoek valt echter niet meer binnen de vergoede zorg. U zult het zelf dienen te bekostigen. De Testpsycholoog kan een screening verzorgen of een volledig dyslexie onderzoek uitvoeren. U ontvangt altijd uitvoerig advies op maat, handelingsgericht voor zowel thuis als op school. Wij volgen het protocol dyslexie diagnostiek en behandeling 2.0.

Dyscalculie
Onderzoek naar dyscalculie valt niet onder de vergoede zorg en dit onderzoek dient u dan ook meestal zelf te betalen. De Testpsycholoog beschikt over grote kennis en kunde in diagnostiek bij rekenproblemen. Dit is erg belangrijk bij het interpreteren van testresultaten en het geven van goede adviezen. Wij volgen het protocol dyscalculie en dat betekent een uitvoerig onderzoek.

Overig
Wij doen onze  best om deze informatie correct en actueel te houden. U blijft echter in alle gevallen zelf verantwoordelijk en kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website. U dient zelf een factuur bij uw gemeente in te dienen. De Testpsycholoog is niet verantwoordelijk voor de beslissing van uw gemeente over het al dan niet vergoeden van de factuur.

Aanmelden of overleg?
Neemt u dan contact met ons op via de website (klik hier) of bel een van onze vestigingen.

De Testpsycholoog
Geen wachtlijst – Rapportage binnen 5 werkdagen – Testlocaties door heel Nederland

(klik hier voor onze testlocaties)