Dyscalculie

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met rekenen. Meer specifiek: het betreft een hardnekkig probleem met het leren en vlot en/of accuraat oproepen en/of toepassen van rekenkennis en wiskundekennis.

De Testpsycholoog beschikt over grote deskundigheid op het gebied van dyscalculie. Een van onze hoofdbehandelaars is voormalig wiskundedocent mevrouw drs. Manita Buitenweg. Zij is Kinder- en Jeugdpsycholoog, Orthopedagoog-Generalist én Onderwijskundige.

Als u een vermoeden heeft dat er bij uzelf of bij uw kind sprake is van dyscalculie kunt u bij ons terecht voor een (korte) screening of een (volledig) dyscalculieonderzoek. Hiervoor heeft u geen verwijzing van school of huisarts nodig. Onze kennis en expertise is groot, het onderzoek uitgebreid en de rapportage helder met gedetailleerd advies.

Kinderen en (jong-)volwassenen

Wij verzorgen dyscalculie onderzoek bij kinderen en bij volwassenen. Voor kinderen geldt dat bij veel schoolvakken de rekenvaardigheid van uw kind centraal staat. Als uw kind moeite heeft met rekenen is het belangrijk om te onderzoeken of er sprake is van dyscalculie. Door gerichte aandacht kunnen de rekenvaardigheden van uw kind verbeteren. Indien er sprake is van dyscalculie zijn er extra voorzieningen in het onderwijs mogelijk. Wij adviseren u over eventuele aanpassingen in het onderwijsprogramma en aangepaste examens en bieden u nazorg als u nog vragen heeft.

Veel (jong-)volwassenen ervaren al jaren problemen met rekenen, maar pas de laatste jaren wordt dyscalculie in de samenleving breder erkend als rekenprobleem. De Testpsycholoog kan door een onderzoek de rekenproblemen inzichtelijk maken, voor uzelf en zeker ook voor uw omgeving. We kunnen in kaart brengen wat de problemen zijn en ook de ernst aangeven. Wij adviseren over aanpassingen die kunnen helpen in het dagelijks leven. Bij een dyscalculieverklaring geven we specifiek advies (bijvoorbeeld voor het onderwijs of de werkgever). We willen u helpen om verder te komen.

Dyscalculie screening

Om het risico op de aanwezigheid van dyscalculie te bepalen kan De Testpsycholoog een dyscalculiescreening verzorgen. Van intakegesprek tot rapportage kan dit doorgaans binnen enkele dagen worden verzorgd waardoor u snel over goede informatie beschikt voor een adequate planning van verdere begeleiding of onderzoek. U ontvangt ook bij de screening advies op maat. Voor de screening maken wij meestal gebruik van de hoogwaardige test 3DM dyscalculie.

Natuurlijk is het ook mogelijk om direct een afspraak te maken voor een volledig dyscalculie onderzoek. Dit onderzoek bestaat voor kinderen uit twee dagdelen, verspreid over twee dagen. Bij volwassenen wordt het onderzoek op één dag afgenomen.

Ons volledig dyscalculie onderzoek bestaat uit drie stappen.

  1. De onderkennende diagnose. We stellen vast in welke mate reken- en wiskundeproblemen voorkomen.
  2. De verklarende diagnose. We stellen de factoren vast die de reken- en wiskundeproblemen veroorzaken en in stand houden.
  3. De indicerende diagnose. We geven een richtlijn voor de aanpak van de reken- en wiskundeproblemen. We geven een analyse van eventuele bijkomende leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. U ontvangt ook een analyse van de belemmeringen in het onderwijs of het maatschappelijk functioneren.

Werkwijze en inhoud

Voorafgaand aan de daadwerkelijke test is er een telefonisch intakegesprek waarin wij ingaan op uw situatie. Indien u akkoord gaat met het onderzoek maken we een planning.

In de intake bespreken we de mogelijkheid van onze dyscalculiescreening. Dit kan voorkomen dat u onnodig kosten maakt voor een volledig dyscalculie onderzoek.

Bij een volledig dyscalculieonderzoek houden wij ons aan het protocol dyscalculie. De uitgebreide diagnostiek bestaat onder meer uit een professionele intelligentietest (meestal bij kinderen de WISC-III, bij (jong-)volwassenen de WAIS-IV); onderzoek naar de rekenvaardigheid en aanvullend onderzoek naar eventuele leer- en gedragsproblemen.

Na afloop ontvangt u een in begrijpelijke teksten geschreven rapportage en indien van toepassing een dyscalculieverklaring. Wij geven heel specifieke, praktische (handelingsgerichte) adviezen. We kunnen tevens adviseren over het best passend onderwijsniveau. In een nabespreking gaan we in op het onderzoek en de rapportage. Als u hierna nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen.

Rapportage níet binnen 5 dagen. Deze doorgaans complexe rapportage vergt meer tijd en rapporteren duurt langer dan bij ander onderzoek, er is overleg met u over het tijdpad.

Kennis en ervaring

Alle medewerkers van De Testpsycholoog zijn ervaren deskundigen. Onze inhoudelijke kennis van testmateriaal en het deskundig verzorgen van diagnostiek is groot en u kunt van ons een uitstekend advies op maat verwachten.

Voor dyscalculie geldt dit in hoge mate, vanwege specialist mevrouw Buitenweg. Zij is haar leven lang werkzaam in het rekenonderwijs / problematiek van het rekenen. Eerst zes jaar als docent wiskunde, later als Orthopedagoog-Generalist in de diagnostiek en behandeling van dyscalculie. Mevrouw Buitenweg staat als expert geregistreerd bij het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie.

Naast onze eigen kwaliteit in kennis en kunde gebruiken wij bovendien het meest actuele en hoogwaardige testmateriaal. Dit maakt dat het onderzoek, de rapportage en het advies actueel, deskundig en uitvoerig zijn. Tot slot: onze passie voor het vak en aandacht voor u en/of uw kind dragen bij aan een optimaal (test-)resultaat.

KiD Kwaliteitsinstituut Dyscalculie

Wij zijn aangesloten bij het onafhankelijk Kwaliteitsinstituut Dyscalculie (KiD), dat ernaar streeft dat ieder kind met ernstige rekenproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een gespecialiseerde orthopedagoog/psycholoog.

logo---NIP---Nederlands-Instituut-van-Psychologen

 

Onze medewerkers zijn lid van het Nederlands Instituut van Psychologen en/of lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigenlogo-nvo

 

Testimonials

Ouders mailden ons: “Wat een fijn rapport. Met veel goede aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. … En tot slot willen we jullie graag bedanken voor de prettige en zorgvuldige manier van werken!”
E. v.d. H. te Amsterdam

“… Ik weet hoe uitzonderlijk iets kan zijn. En dat is voor mij het contact met uw praktijk geweest. Deze wijze van begrijpen en luisteren kom je niet vaak tegen, en ik zie mijzelf als ervaringsdeskundige. Hierbij is de rapportage helder, netjes verzorgd en professioneel; de keuzes die in het verslag zijn gemaakt zijn goed bepaald en prettig omschreven. Ik ervaar u als een zeer klantgerichte en zeer professionele instelling. Cijfer: 10.”
Nienke V. te Rotterdam

“Beste Marcel, ondanks dat het al enige tijd geleden is dat je onze dochter hebt getest, wil ik je toch nog even een bedank e-mail sturen. Het rapport was ontzettend behulpzaam in het maken van een keuze voor vervolgstappen. We zien nu na enige maanden al een heel positief resultaat. Ook wil ik je graag complimenteren met je gedegen aanpak. Dit was voor mij de eerste keer dat ik een dergelijk rapport zag, maar ik heb het rapport met meerdere mensen gedeeld die vanuit hun beroep regelmatig rapportages onder ogen krijgen en ze waren allemaal onder de indruk van de professionaliteit en het gedetailleerde advies. Nogmaals dank.”
Familie van Leeuwen, Zeist

 

De Testpsycholoog
Testlocatie dyscalculie bij voorkeur Geldermalsen.