IQ test / Intelligentietest

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor een intelligentieonderzoek zoals

  • Algemene vragen omtrent het onderwijs- en ontwikkelingsniveau van uw kind
  • Leerproblemen waarbij dient te worden vastgesteld of uitgesloten dat deze gerelateerd zijn aan de capaciteiten van uw kind
  • Een schoolkeuze waarbij nog niet duidelijk is welk schoolniveau het best past
  • Een mogelijke toelating tot het hoogbegaafden-onderwijs

Welke aanleiding u ook heeft, wij verzorgen een professionele afname van de test en u ontvangt een advies op maat. Alle door ons gebruikte intelligentietests geven naast een betrouwbare intelligentiescore een goed beeld van de cognitieve (school-) mogelijkheden van uw kind. De indeling van de tests is zowel op leeftijd als op doel van het gebruik:

Kinderen van 3 tot 17 jaar

Bij kinderen vanaf circa 3 jaar kan op een betrouwbare manier de intelligentie worden gemeten. Bij de jongste kinderen wordt de intelligentie door ons doorgaans getest met de WPPSI-III. Indien er een beperking is in de verbale communicatie maken wij vaak gebruik van de SON-R 2,5-7 (kinderen vanaf 2,5 jaar oud) of de SON-R 6-40 (kinderen vanaf 6 jaar oud). Een andere IQ test voor een kind die door ons vaak wordt gebruikt is de Rakit-2.

De door psychologen over de hele wereld gebruikte en in Nederland meest gebruikte intelligentietest voor kinderen is de WISC III. Deze intelligentietest is geschikt voor kinderen tussen de 6 en de 16 jaar oud en biedt vele analyse mogelijkheden. De Testpsycholoog kent hoge expertise in gebruik en analyses, dat merkt u in het advies en de begeleiding.

De Testpsycholoog beschikt tevens over de WISC-V, zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige versie. Wij zijn partner van Pearson testuitgevers bij het normeren van deze test. Hiernaast beschikken wij over de Engelstalige WPPSI en WISC-III. Deze tests nemen we regelmatig af bij kinderen van expatriats of immigranten.

Groep 8 basisonderwijs

Voor kinderen in groep 8 wordt vaak een onderzoek verzorgd als second opinion naast het advies van school en de Cito resultaten. Voor het bepalen van het onderwijsniveau in deze groep van het basisonderwijs beschikken wij over de NIO test, de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Onze NIO rapportages zijn uitvoerig en voorzien van veel uitleg; bovendien zijn de scores gecorrigeerd voor sekse (jongen/meisje) plus afkomst, wat het advies beter maakt. Lees de NIO-pagina’s op onze website voor meer informatie.

Uniek is onze WISC-III – Groep 8. Het onderzoek bestaat uit een volledige WISC-III afname; in de uitgebreide rapportage staat een analyse van de IQ-scores en wordt op verschillende manieren het best passend schoolniveau gegeven, waaronder voor de verbale-, de performale en de totale intelligentie. Met percentielscores en met de intelligentie overeenkomende Cito-resultaten. Met een overzichtelijke presentatie van de mogelijkheden en een toelichting bij het advies.

Individueel of niet? De NIO test kan zowel in een groep als individueel worden afgenomen. De resultaten zijn beter als het kind individueel of in een kleine groep deze test kan maken. De Testpsycholoog biedt de NIO test individueel of in een groepje van maximaal 5 leerllingen. De WISC wordt altijd individueel afgenomen.

Klas 1, 2 of 3 van het voortgezet onderwijs

Indien het onderwijsniveau van leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs onderzocht dient te worden dan gebruiken wij ook hiervoor vaak de NIO test, de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau.

In plaats van een NIO test kan ook een IQ test voor kinderen worden afgenomen. Dat betreft meestal de WISC III NL maar ook de SON-R 6-40 is mogelijk.

Indien er sprake is van afnemende leerresultaten maar de reden hiervan niet goed duidelijk is kan een heel uitgebreid onderzoek worden verricht. In een onderzoek naar mogelijk Onderpresteren op School kunnen we naast het IQ ingaan op zes belangrijke neurologische ontwikkelingsgebieden. We geven handelingsgerichte adviezen.

17 Jaar en ouder

Bij jongeren ouder dan 16 jaar en bij volwassenen (max. 85 jaar) meten wij de intelligentie meestal met behulp van de WAIS-IV of met een andere goed genormeerde intelligentievragenlijst zoals de Multiculturele Capaciteiten Test (MCT). Ook maken wij gebruik van de niet-verbale intelligentietest SON-R 6-40, voor 6 tot 40-jarigen.