WAIS-IV NL

De WAIS-IV NL meet de algemene intelligentie (IQ) bij personen van 16 tot 86 jaar. De Testpsycholoog gebruikt de WAIS IV voor het geven van inzicht in de sterke en zwakke punten in het cognitief functioneren bij adolescenten en volwassenen.

Deze vierde editie van de WAIS intelligentietest bestaat uit 15 subtests. Hierdoor kunnen zowel de algemene intelligentie als deelgebieden van de intelligentie worden beschreven. De vijftien subtests van de WAIS-IV-NL meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.

Deze IQ test geeft gedegen informatie die uitkomst kan bieden als inzicht in de intelligentie gewenst is, zoals bij klinische vragen, zorg-gebonden vragen, het richting geven aan school- of studiekeuzes of bij beroepsoriëntatie. De WAIS-IV-NL wordt ook vaak ingezet als hulpmiddel bij ander (ook klinisch of neuropsychologisch) onderzoek.

Werkwijze

Voorafgaand aan het onderzoek houden wij met u een telefonisch intakegesprek waarin we uw situatie bespreken en maken we een afspraak voor het afnemen van de test. Hiervan ontvangt u een bevestiging. Afname van de WAIS IV NL neemt circa 2 uur in beslag, tijdens de afname kan er worden gepauzeerd en/of iets worden genuttigd.

De uitgebreide rapportage gaat in op de algemene intelligentie, de deelgebieden van uw intelligentie en gaat in op uw specifieke vragen. In de rapportage wordt uitleg gegeven bij vaktermen en we schrijven het advies altijd op maat.

Na ontvangst van de rapportage volgt een telefonische nabespreking waarin testafname, rapportage en advies worden besproken en verdere vragen worden beantwoord. Als u in een later stadium nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen, nazorg hoort bij onze service.

Kennis en ervaring

De Testpsycholoog is professioneel en ervaren. Onze inhoudelijke kennis van het testmateriaal en kwaliteit bij het testen draagt bij aan een optimaal testresultaat. Bij bijzonderheden kunnen wij altijd overleggen met een of meer collega’s; zoals een psycholoog, orthopedagoog of onderwijskundige. We hebben medewerkers uit het HRM-werkweld (werving & selectie) en uit het onderwijsmanagement. Zo werken wij als team samen om u het beste van dienst te kunnen zijn.

De Testpsycholoog
Geen wachtlijsten – Rapportage binnen 5 werkdagen – Testlocaties door heel Nederland