Behandelingen

Het behandelteam van De Testpsycholoog is veelzijdig en bestaat uit universitair opgeleide (GZ-) psychologen en orthopedagogen. Wij bieden individuele behandelingen op maat en/of gedragstherapie. U heeft een verwijzing nodig. 

Behandelaanbod

Wij verzorgen individuele behandelingen op maat bij hulpvragen met betrekking tot:

– (Faal-) Angst,
– AD(H)D en Executief Functioneren,
– Hoogbegaafdheid,
– Mindset,
– Emotieregulatie,
– Sociale Vaardigheden en contacten, en
– een Negatief Zelfbeeld.

Gedragstherapie

Als uw hulpvraag niet past bij een behandeling op maat kunt u ook bij ons terecht voor Gedragstherapie. Kinderen en jeugdigen (vanaf 8 jaar) die moeite ervaren met het beheersen van emoties (veel boosheid of verdriet), last hebben van angst en/of stemmingsklachten (piekeren, niet lekker in hun vel zitten) en/of weinig zelfvertrouwen hebben kunnen baat hebben bij een vorm van gedragstherapie. De twee belangrijkste vormen worden door ons gebruikt: Acceptment Commitment Therapy (ACT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT). 

ACT (Acceptment Commitment Therapy)

De therapie ACT gaat over ‘leren accepteren’. Bij deze vorm van gedragstherapie wordt kinderen en jeugdigen aangeleerd niet langer het gevecht aan te gaan met problematische situaties en de pijnlijke emoties die deze situaties kunnen oproepen. De behandelaar reikt het kind (of de jeugdige) handvatten aan om, soms onvermijdelijke, pijnlijke emoties te accepteren, te (ver)dragen en los te komen van het probleem. Vrijwel ons volledige behandelteam is voor ACT geschoold en gecertificeerd.

CGT (Cognitieve Gedragstherapie)

Bij Cognitieve Gedragstherapie (CGT) ligt de nadruk op het uitdagen en ombuigen van (negatieve) gedachten. Bij deze behandelvorm gaat het kind (of de jeugdige) samen met de behandelaar in gesprek en verricht opdrachten, om te onderzoeken of zijn/ haar gedachten kloppend zijn. Vervolgens wordt onderzocht waar de gedachten vandaan komen en wat deze voor invloed hebben op de gevoelens en het gedrag van het kind (of de jeugdige). Hierna wordt er aandacht besteed aan het vervangen van de (negatieve) gedachten met een ander en meer positief, helpend denkpatroon.  

Zowel ACT als CGT is toepasbaar voor het verkrijgen van een vermindering van de klachten en een groter welbevinden van het kind/de jeugdige en de nabije omgeving.  

Werkwijze en praktische informatie  
 
Voorafgaand aan het traject wordt er door ons bekeken welke behandelaar het best bij uw specifieke hulpvraag of hulpvragen past. Voordat de behandeling start vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats met deze behandelaar. In dit gesprek worden de hulpvragen van zowel de opvoeder(s) als van het kind of de jeugdige besproken. Bij ieder behandeltraject is er één vaste behandelaar betrokken, dit geeft het kind (of de jeugdige) en de behandelaar de mogelijkheid een prettige en veilige band op te bouwen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind (of de jeugdige), de situatie en de problematiek wordt er, in afstemming met opvoeder(s), gekozen voor een passende behandelvorm. Nauwe samenwerking en communicatie met opvoeder(s) blijft gedurende het gehele behandeltraject zeer belangrijk en hier besteden wij veel aandacht aan.   
 
Voorwaarden:

Wij kunnen uitsluitend behandeling aanbieden wanneer het kind of de jeugdige (tot 18 jaar) woont in een regio waarin wij vergoede zorg leveren, dit is in Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland, Aalsmeer en Amstelveen, Haaglanden, Midden-Holland, Rivierenland, Food Valley, Zaltbommel-Maasdriel en Noordoost-Brabant. Een uitgebreid overzicht van onze gecontracteerde gemeenten vindt u op de pagina Vergoedingen

Voor een behandeling bij De Testpsycholoog is er een verwijzing nodig van de huisarts, GGD- arts, schoolarts of het jeugdteam van de gemeente. Op deze verwijsbief moet een (vermoeden van een) DSM-5 stoornis vermeld staan. Heeft u twijfels of de hulpvraag GGZ gerelateerd is? Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.  
 
Onze behandelingen kunnen plaatsvinden van maandag tot en met donderdag. Het kind (of de jeugdige) kan voor behandeling terecht op onze hoofdlocaties in Koog aan de Zaan, Amstelveen, Zoetermeer, Geldermalsen en Oss. Voor verdere praktische en inhoudelijke vragen of voor overleg met één van onze orthopedagogen/psychologen kunt u per mail (info@detestpsycholoog.nl) of telefonisch (b.v. op 020 2611 932) contact met ons opnemen. Dat geldt ook voor het aanmelden van een kind of jeugdige.
   
Een hulpvraag kan zwaarder zijn dan wij kunnen behandelen. Indien er sprake is van een van de volgende hulpvragen verzoeken wij u een (hoog)gespecialiseerde instelling binnen de jeugd-GGZ te benaderen: zware stemmingsklachten, zelfbeschadiging of suïcidaliteit, trauma, (ernstige) externaliserende gedragsproblematiek, hechtingsproblematiek, verslavingsproblematiek, dwangstoornis, communicatiestoornis (selectief mutisme), eetstoornis of Autisme Spectrum Stoornis (ASS).  

De Testpsycholoog
Wij behandelen uitsluitend in regio’s waar wij een contract mee hebben, klik hier.
Neem contact met ons op