IQ, onderwijsniveau en meertaligheid (NL)

De Testpsycholoog verzorgt veel diagnostiek bij kinderen met een meertalige achtergrond. Dit kan bijvoorbeeld gaan om kinderen van ouders met een migratie-achtergrond, kinderen van Expats, leerlingen uit tweetalig onderwijs of kinderen uit Friesland.

Het onderschatten van meertalige leerlingen wordt vrij structureel onderbouwd door oneerlijke tests

Twee- of meertalige leerlingen geven ons een extra uitdaging. Er is een trend te herkennen in het onderschatten van meertaligheid. Niet alleen in Nederland, dit is een internationaal probleem. De oorzaak is meestal een vooroordeel (tegen taal-minderheden), onderbouwd door oneerlijke tests. In Nederland is bijvoorbeeld Cito oneerlijk, want sterk ééntalig.

In Nederland kunt u denken aan Engels als tweede taal, maar ook andere minderheidstalen zoals Turks, Marokkaans of Fries. Er is overtuigend aangetoond dat deze kinderen zwakker presteren dan ééntalig opgroeiende kinderen.

Woont u in Friesland? Oei. Lees de vergelijking van schoolsucces tussen leerlingen uit Friesland en de rest van Nederland.

Meertalige kinderen lopen in het regulier onderwijs een verhoogd risico dat hun mogelijkheden worden onderschat, met name in het basisonderwijs. Ons onderzoek kan in deze gevallen uitkomst bieden. Wij streven naar een zo eerlijk en goed mogelijk testresultaat, zodat we het beste advies voor ieder kind kunnen geven.

Wij leveren graag maatwerk. Hieronder staan enkele van onze mogelijkheden. Voor overleg over uw specifieke situatie kunt u contact met ons opnemen.

Meer weten over het onderwerp meertaligheid en onderwijs? Een Engelstalig wetenschappelijk (pittige kost) boek is “Foundations of bilingual education and bilingualism”, te vinden op het web.

Werkwijze De Testpsycholoog bij meertalige kinderen

Voor het bepalen van het juiste onderwijsniveau van kinderen die meer dan één taal spreken hebben wij verschillende opties, afhankelijk van de leeftijd en taalvaardigheid. Wij maken veel gebruik van de WISC-III of WISC-V test. In ons advies houden wij rekening met uw achtergrond en het effect dat meertaligheid en cross-culturele ervaring heeft op de ontwikkeling van uw kind.

Indien een kind Engelstalig is opgevoed en uw vraag betreft onderwijs binnen Nederland kunnen wij ook gebruik maken van de Engelstalige WPPSI-IV of van de Engelstalige WISC-III of WISC-V (USA editie). Indien een testresultaat nodig is voor het buitenland kan de Engelstalige WISC-V meer geschikt zijn.

Indien de Nederlandse taal een probleem is of bij twijfel kunnen wij gebruik maken van de SON-R test. Deze Niet-Verbale intelligentietest is ontwikkeld voor kinderen die de Nederlandse taal niet of (nog) onvoldoende beheersen. Wij beschikken over de ‘junior-‘ versie voor 2.5 tot 7 jarigen en over de SON-R voor 6 tot 40 jarigen.

Voor het bepalen van het juiste onderwijsniveau in Nederland wordt vaak gebruik gemaakt van de NIO test. Echter, dit is bij leerlingen met een meertalige achtergrond erg risicovol omdat de geautomatiseerde rapportage geen rekening houdt met uw achtergrond. Uw kind wordt hierdoor ‘automatisch’ onderschat. In de handleiding van de NIO staat wel – dit is uniek – een zeer goed correctiemodel voor de migratie-achtergrond. Als dit wordt toegepast geeft de NIO test een goede voorspelling van het onderwijsniveau van uw kind.

De Testpsycholoog verzorgt deze correctie ook als bij een ander bureau de NIO-test is gemaakt. Is van een kind minimaal 1 ouder geboren buiten Nederland, maar is daar bij het advies geen rekening mee gehouden? Maak dan gebruik van onze NIO-correctie. Kijk voor meer informatie op onze pagina NIO en allochtonen.

Bij meertalige kinderen is het belangrijk om een geschikt testinstrument te kiezen. Ook  deskundigheid bij het afnemen en interpreteren van de resultaten is nodig om een eerlijk advies te kunnen geven. Bij De Testpsycholoog treft u deskundigheid, ervaring en betrokkenheid bij de kansen en problemen van meertalige leerlingen. Neem voor overleg of het maken van een afspraak contact met ons op.

De Testpsycholoog