IQ

Voor een IQ- of intelligentietest kunnen verschillende aanleidingen zijn zoals

  • vragen omtrent de cognitieve ontwikkeling of het onderwijsniveau,
  • leerproblemen waarbij dient te worden vastgesteld of deze gerelateerd zijn aan de capaciteiten van uw kind,
  • een mogelijke toelating tot het hoogbegaafden-onderwijs.

Welke aanleiding u ook heeft, De Testpsycholoog verzorgt een professionele afname en u ontvangt een advies op maat. Wij bezitten hoge expertise in het afnemen en interpreteren van IQ-tests, belangrijk omdat met de uitkomst vaak belangrijke beslissingen worden genomen.

Als een IQ-test wordt afgenomen vanwege een vraag over ontwikkelings- of leerproblemen, kunt u hiervoor een verwijzing vragen aan uw huisarts. Het onderzoek wordt dan bekostigd door uw gemeente. U dient te wonen in een gemeente waarmee wij een overeenkomst hebben. Lees verder op de pagina vergoedingen.

Een goede IQ- of intelligentietest onderzoekt veel verschillende cognitieve functies. Naast rationeel denken zijn ook doelgericht handelen en effectief omgaan met de omgeving belangrijk. Alle door ons gebruikte intelligentietests geven een betrouwbare intelligentiescore en een goed beeld van de cognitieve (school-)mogelijkheden.

IQ test kinderen van 3 tot 17 jaar

Bij kinderen vanaf circa 3 jaar kan betrouwbaar de intelligentie worden gemeten. Bij kinderen van 3, 4 en 5 jaar gebruiken wij hiervoor meestal de WPPSI-III of de de Rakit-2. Bij kinderen vanaf 6 jaar gebruiken wij meestal de WISC test.

Indien er sprake is van meertaligheid of indien er een beperking is in de verbale communicatie maken wij meestal gebruik van de SON-R 2,5-7 (IQ-test voor kinderen vanaf 2,5 tot 7 jaar oud) of de SON-R 6-40 (kinderen vanaf 6 jaar oud).

De IQ-test die het meest door ons wordt gebruikt is de WISC-III NL. Deze test is geschikt voor kinderen tussen de 6 en de 16 jaar oud en biedt vele analysemogelijkheden. De Testpsycholoog kent hoge expertise in gebruik en analyses, dat merkt u in het advies en de begeleiding. Wij verzorgen uitvoerige rapportages en u ontvangt altijd deskundig advies, ook bij ‘moeilijke’ resultaten zoals grote verschillen tussen testonderdelen.

Internationale achtergrond? De Testpsycholoog beschikt over veel Engelstalig testmateriaal waaronder WPPSI-IV, WISC-III, WISC-V en WAIS-IV. Voor andere talen hebben wij tests die met gebaren afgenomen kunnen worden (SON en WNV). Deze tests nemen we regelmatig af bij kinderen van bijvoorbeeld expats, vluchtelingen of migranten.

IQ-test groep 8: second opinion test voor schoolniveau

Voor leerlingen uit groep 7 en groep 8 verzorgt De Testpsycholoog vaak onderzoek als onafhankelijk advies/ second opinion naast het (voorlopig) advies van school. Dit is een specialisatie van ons en dat uit zich in de kwaliteit van afname, gedetailleerde rapportage en uitstekende nazorg. De Testpsycholoog heeft veel kennis en ervaring voor het bepalen van het IQ- en onderwijsniveau dat het best bij uw kind past.

Uniek is onze WISC-III – Groep 8. Dit onderzoek bestaat uit de afname van een volledige WISC-III NL test, dit is een gevarieerde en altijd individueel afgenomen IQ-test. In de uitgebreide rapportage geven we alle IQ-test scores en wordt het best passend schoolniveau gegeven, waaronder voor de verbale-, de performale en de totale intelligentie. We geven tevens de Cito-resultaten die passen bij de intelligentie van uw kind. Onze rapportage geeft een overzichtelijke presentatie van de mogelijkheden en een toelichting bij het advies. Dit is een Nederlandse IQ-test voor Onderwijsniveau.

Een alternatief is de NIO test, de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. De NIO-test is niet een IQ-test (u ontvangt geen IQ-scores) maar de NIO is wel goed in het voorspellen van een onderwijsniveau. Onze NIO rapportages zijn uitvoerig en voorzien van veel uitleg; bovendien zijn de scores gecorrigeerd voor sekse (jongen/meisje) plus afkomst, wat het advies beter maakt. Lees de NIO-pagina’s op onze website voor meer informatie.

Bij meertalige kinderen of indien er een beperking is in de verbale communicatie kan de SON-R 6-40 meer geschikt zijn. Dit is een IQ-test die zonder woorden (non-verbaal) kan worden afgenomen. Deze test is minder bekend maar de uitkomst is zeer betrouwbaar; de test is speciaal voor deze leerlingen ontwikkeld door een internationaal team van onderzoekers waarin de auteur van de NIO (zie de website test & test research).

Intelligentietest klas 1, 2 of 3 van het voortgezet onderwijs

Indien het onderwijsniveau van leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs onderzocht dient te worden dan kan gebruik worden gemaakt van de NIO test, de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau.

Het kan echter beter zijn om in plaats van een NIO test een meer uitgebreid IQ onderzoek te laten verzorgen. Dat betreft meestal de WISC III NL maar ook de SON-R 6-40 is mogelijk. Deze testinstrumenten geven naast een onderwijsniveau ook inzicht in het IQ van uw kind. In onze rapportage ontvangt u toepasbaar (handelingsgericht) advies. Indien gewenst kunnen we gedetailleerd ingaan op het best passend onderwijsniveau, zoals we dat ook verzorgen voor leerlingen uit groep 7 en 8 (zie ‘second opinion onderzoek voor onderwijsniveau’)

Indien er sprake is van afnemende leerresultaten maar de reden hiervan niet goed duidelijk is kan een heel uitgebreid onderzoek worden verricht. In een onderzoek naar mogelijk Onderpresteren op School kunnen we naast het IQ ingaan op zes belangrijke neurologische ontwikkelingsgebieden. We geven handelingsgerichte adviezen.

IQ test (jong) volwassenen van 17 Jaar en ouder

Bij jongeren ouder dan 16 jaar en bij volwassenen (max. 85 jaar) meten wij de intelligentie meestal met behulp van de WAIS-IV NL. Deze IQ test geeft gedegen informatie die uitkomst kan bieden als inzicht in het cognitief functioneren gewenst is zoals bij klinische vragen, zorg-gebonden vragen, het richting geven aan school- of studiekeuzes of bij beroepsoriëntatie.

Ook maken wij gebruik van de niet-verbale intelligentietest SON-R 6-40, voor 6 tot 40-jarigen. De SON-test is in het bijzonder geschikt voor volwassenen met handicaps in de verbale communicatie en voor personen die meertalig of anderstalig zijn opgegroeid.