Maatregelen tegen verspreiding Covid-19

Onze maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus

  • Wij zijn open en werken momenteel op 4 locaties: Amstelveen, Gouda, Leusden en Geldermalsen. Op deze manier kunnen wij de veiligheid van u en onszelf optimaal beschermen. Voor andere locaties: neem contact met ons op voor overleg.

Toelichting

Om verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan hebben wij besloten om tijdelijk niet ‘standaard’ op alle locaties te werken. Op de vier hierboven genoemde locaties hebben wij extra veiligheidsmaatregelen getroffen. 

Onze maatregelen per locatie

  • Op alle vier de locaties geldt dat u als ouder/ begeleider niet naar binnen hoeft als u dat niet wenst. Bij grote(re) drukte geldt dat wij bij een intake of daarna met u kunnen bespreken om niet mee naar binnen te komen, of er geldt een ‘looproute’.
  • Houdt u aan de afstandsregel. Informeer uw kind dit ook te doen.
  • Op alle locaties wordt extra gereinigd, met medische schoonmaakmiddelen. Dat geldt voorafgaand aan en na ieder bezoek.
  • De locaties zijn voorzien van een plexiglas scherm, het is aan de onderzoeker om te kiezen hier wel of niet gebruik van te maken. Er kan gebruik worden gemaakt van latex (medische) handschoenen. Materialen die worden gebruikt worden extra gereinigd. Handenwassen na binnenkomst en voor vertrek, ook door uw kind. 

Verder geldt (natuurlijk):

  • Heeft u of heeft een huisgenoot luchtwegklachten (en voorheen niet)? Blijf dan thuis en bel ons.
  • Heeft u of een van uw huisgenoten koorts? Blijf dan thuis en bel ons.

Er zijn nog meer maatregelen, als u hier meer over wilt weten neem dan contact op.

De Testpsycholoog