Onderwijsniveau

Het onderwijs- of schoolniveau dat een kind heeft is niet altijd goed bekend. Soms sluit het gevolgde onderwijs niet goed aan bij het kennis- of competentieniveau van een kind. In deze situaties kan een test uitkomst bieden. Het is voor een kind belangrijk dat het in het juiste onderwijs terecht komt; de kansen op succes, maar ook het welbevinden van uw kind hangen hier nauw mee samen.

De Testpsycholoog kan van ieder kind, op ieder moment in de ontwikkeling, vaststellen wat het onderwijsniveau is. We kunnen ook advies geven over het best passend type onderwijs, bijvoorbeeld of een vrije school of een meer traditionele school geschikt is voor uw kind. Wij zijn hierin gespecialiseerd en hebben grote kennis van de vele mogelijkheden in het Nederlands onderwijs.

WISC-III NL - IQ en schoolniveau
Dit voorbeeld komt uit ons onderzoek ‘IQ-test voor onderwijsniveau’, waarbij we gebruik maken van b.v. de RAKIT-2 of de WISC-V. Het geeft een gedetailleerd beeld van het best bij uw kind passend onderwijsniveau. Naast analyse en advies horen twee jaar nazorg bij onze begeleiding.

Neem contact met ons op

Testimonials (aanbevelingen)

Ouders mailen: “Op zoek naar een bureau dat ons kon helpen met een objectief schooladvies, kwam ik uit bij De Testpsycholoog. En dat bleek een prima keuze! De psychologe was geweldig. Vanaf het eerste moment dat ze de hand van mijn zoon schudde, had ze zijn vertrouwen gewonnen. Zij werkte professioneel, respectvol én vol enthousiasme. Voor mijn zoon leek ‘t maken van de test hierdoor onverwachts meer op een leuk uitje dan op een test. Een aanrader!” Groeten, Hilde van Asveldt

Soms is er haast. “Beste Marcel, hierbij willen we u en uw collega’s hartelijk bedanken dat we binnen zeer korte termijn terecht konden en de rapportage met spoed konden ontvangen. De school heeft het advies bijgesteld op grond van de rapportage. Hier zijn wij uiteraard heel erg blij mee. De rapportage biedt tevens inzichten voor de toekomst. Nogmaals hartelijk dank!” Rotterdam, Jet & Hero

Lees meer ervaringen met De Testpsycholoog.

Kies een basisschool

Een school in de buurt of misschien een beter passende school maar wel wat verder weg? Wat voor type school past het best bij mijn kind? Heeft u deze vragen dan kunnen wij helpen. De Testpsycholoog kan al bij heel jonge kinderen tests afnemen waarmee we betrouwbaar advies kunnen geven. Wij denken graag mee over het karakter van uw kind, uw eigen achtergrond en wensen en het type onderwijs dat hier het beste bij past. We geven ook advies over het begeleiden van de leerontwikkeling van uw kind. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies op maat.

Advies over onderwijs basisschool

Ontvangt mijn kind passend onderwijs? Vragen die hierbij horen gaan over doubleren of toch bevorderen, deelname aan een plusklas, verdiepen of verbreden (van de lesstof), versnellen (klas overslaan) of juist niet, wisselen van school(type) of een andere lesvorm. De Testpsycholoog kan adviseren en wij onderbouwen ons advies, voor u en voor school. Wij zijn deskundig in diagnostiek bij jonge leerlingen en gebruiken uitsluitend professioneel en hoogwaardig testmateriaal. Kijk in ons testaanbod bij intelligentieonderzoek, onderpresteren op school en/of schoolvorderingen onderzoek. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen voor overleg en een advies op maat.

Onderwijsniveau groep 7 en 8

In groep 8 is het bepalen van het juiste onderwijsniveau extra belangrijk. Is het resultaat van de Eindtoets (groep 8), de Entreetoets (groep 7) of het voorlopig schooladvies lager dan verwacht? Vraag ons om onafhankelijk advies of een second opinion. Neem contact met ons op.

Leerling-maakt-toets-_-De-Testpsycholoog

Voor het bepalen van het juiste onderwijsniveau maken wij gebruik van de NIO test of de WISC III – groep 8, soms met aanvullend onderzoek zoals naar persoonlijkheid en/of motivatie. Ook kan een volledig onderzoek naar mogelijk onderpresteren op school worden verzorgd.

Advies over voortgezet onderwijs

Bij twijfel over het onderwijsniveau kan De Testpsycholoog uitkomst bieden. Er kan sprake zijn van een leerling waarbij de basisschool het niveau heeft onderschat of juist overschat. Soms is er sprake van een specifiek leerprobleem. Soms gaan leerresultaten achteruit en is niet duidelijk waar dit door komt. Bij afstroom (naar een lager onderwijsniveau) of dreigende afstroom raden wij een second opinion onderzoek aan. Maar ook als het erg makkelijk gaat kunnen wij adviseren. Wat is het denkniveau van uw kind, welke vorm van onderwijs past hierbij, wat kan school en wat kunt u doen om uw kind beter te begeleiden? De Testpsycholoog verzorgt diagnostiek en geeft handelingsgericht advies, voor thuis en voor school.

Neem contact met ons op

Adolescenten en volwassenen: Onderwijsniveau MBO, HBO en WO

De Testpsycholoog verzorgt diagnostiek bij kinderen, adolescenten en bij volwassenen. Wij geven advies op maat, vanuit deskundigheid en vele jaren ervaring. Wij verzorgen veelvuldig onderzoek bij volwassenen en kunnen goed inzicht geven in uw capaciteiten en mogelijkheden. We kunnen uw onderwijsniveau bepalen en meer aanvullend onderzoek verzorgen, om u meer inzicht te geven die helpt uw eigen keuzes te maken. Ons onderzoek kan ook gaan over leerproblemen zoals moeite bij rekenen of taal, zoals dyscalculie of dyslexie bij volwassenen. Kijk voor meer informatie over onze mogelijkheden bij ons testaanbod, vrijwel al het aanbod verzorgen wij ook bij volwassenen. Indien u graag wenst te overleggen over uw specifieke situatie neem dan contact met ons op.

De Testpsycholoog
Geen wachtlijst – IQ-rapportage binnen 5 werkdagen