Niet eens met het schooladvies?

Dit artikel komt uit de VO-gids, de keuzegids voor leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en hun ouders.

NIET EENS MET HET SCHOOLADVIES?

Soms komt het voor dat je als ouder toch een ander beeld van je kind hebt dan de school. Je bent het niet eens met het schooladvies. Dan geeft de eindtoets een objectieve second opinion, maar als die niet hoger is dan het advies, verandert er niets. Wat kun je dan nog?

Uiteraard overleg je eerst nog met de school, maar als deze bij het advies blijft, kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie. in de schoolgids van de basischool staat welke klachtencommissie je moet hebben. Bijvoorbeeld de Klachtencommissie Onderwijsgeschillen voor het openbaar en algemeen bijzonder onderwijs. De commissie hoort beide partijen en geeft een niet-bindend advies. Deze procedure kost wel veel tijd, terwijl je intussen je kind al moet inschrijven bij het voortgezet onderwijs.

Een andere mogelijkheid is daarom om zelf een intelligentietest te laten doen bij een gespecialiseerd bureau. Maar dat kost dan weer geld.

Een derde optie is het kind in te schrijven bij een brede scholengemeenschap, zodat hij alsnog kan opstromen als hij goed presteert.

Advies De Testpsycholoog

De Testpsycholoog biedt second opinion onderzoek bij ‘onderadvisering’, dus als het schooladvies lager lijkt dan de mogelijkheden van een kind. Wij verzorgen diagnostiek en geven een eerlijk advies. Wij bieden twee jaar nazorg, waarin we ouders (meestal telefonisch) adviseren en begeleiden.

Neem contact met ons op

De Testpsycholoog heeft jarenlang ervaring met het begeleiden van ouders om hun kinderen op een passend niveau onderwijs te laten volgen. Veel voorkomende problemen hebben te maken met meertaligheid (Cito onderschat de waarde hiervan!) of een advies dat niet in lijn is met de erfelijkheid en/of sociale omgeving.

Wij houden rekening met cognitieve kwaliteiten en bijzonderheden zoals leerproblemen en andere omstandigheden. Wij helpen u, ouders. Opstromen binnen een brede scholengemeenschap wordt de laatste jaren steeds moeilijker, VO scholen stellen steeds strengere eisen. Onderneem tijdig actie.

Werk samen met de basisschool. Het is van belang om samen met de basisschool te bekijken welk onderwijsniveau uw kind heeft. Ieder advies kan naar boven worden bijgesteld, waarna uw kind alsnog op een hoger niveau kan instromen. Voor het overleg met school kan een onafhankelijk advies met aanvullende diagnostiek dan ook belangrijk zijn en uitkomst bieden.

Wij bieden meer mogelijkheden dan alleen het bepalen van de intelligentie. In een onderzoek naar onderpresteren zoeken wij naar de reden van het onderpresteren en geven we advies om leerprestaties te verbeteren.

Intelligentieonderzoeken zijn niet allen hetzelfde. De NIO is een beperkte en zeer talige intelligentietest die bestaat uit meerkeuzevragen; de WISC-III-groep 8 bestaat uit een uitgebreide IQ-test met veel fysieke speelse opdrachten en een volledig op maat gemaakte rapportage met het onderwijsniveau verbaal, performaal (ruimtelijk/visueel) en totaal.

Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals de RAKIT-2 of de SON-R 6-40. Testresultaten (het niveau van uw kind) kunnen per test verschillen. Wij kunnen u deskundig adviseren over de meest geschikte testoptie. De combinatie NIO én IQ-test zoals de WISC-III-groep-8 is ook mogelijk (gereduceerd tarief).

Uw kans op succes wordt groter als u beschikt over onze rapportage en advies.

Wij verzorgen dagelijks door het hele land onze testafnames. Testafname op zaterdag is mogelijk in overleg met ons. Wij verzorgen uitgebreide en helder geschreven rapportages.

Aanmelden?
Neemt u dan contact met ons op via de website (maak een afspraak met De Testpsycholoog) of bel een van onze vestigingen.

De Testpsycholoog

Testlocaties door heel Nederland

Neem contact met ons op