Niet eens met het schooladvies?

Heeft u twijfel of het schooladvies past bij de mogelijkheden of capaciteiten van uw kind? De Testpsycholoog biedt second opinion onderzoek voor onderwijsniveau. Onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Inclusief nazorg, waarin we u begeleiden en advies geven.

De Testpsycholoog heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van ouders om hun kinderen op een passend niveau onderwijs te laten volgen. Veel voorkomende problemen hebben te maken met meertaligheid (schooltoetsen en ook Cito onderschatten de waarde hiervan) of een advies dat niet in lijn is met de erfelijkheid en/of sociale omgeving.

De Testpsycholoog adviseert vanuit het denkniveau van een kind (dus niet vanuit opgedane kennis) en houdt rekening met bijzonderheden zoals leerproblemen en andere omstandigheden. Wij geven eerlijk advies en helpen u, ouders. Opstromen binnen een brede scholengemeenschap wordt de laatste jaren steeds moeilijker, VO scholen stellen steeds strengere eisen. Onderneem tijdig actie.

Welke test past het best?

Intelligentieonderzoeken zijn niet allen hetzelfde. De NIO is een beperkte en talige intelligentietest die bestaat uit meerkeuzevragen; een IQ-test zoals de WISC-V-groep 8 bestaat uit meerdere mondelinge en fysieke opdrachten die elkaar op een speelse manier afwisselen. Vanuit iedere IQ-test kan De Testpsycholoog een volledig op maat gemaakte rapportage verzorgen waarin gedetailleerd het onderwijsniveau in beeld komt.

WISC-III_NL_resultaten_in_onderwijsniveau

Dit voorbeeld komt uit onze rapportage ‘WISC – onderwijsniveau’. De totale intelligentie van uw kind wordt in deze grafiek vergeleken met onderwijsniveaus in Nederland. 

Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals de RAKIT-2 of de IDS-2. Bij meertaligheid kunnen we kiezen voor de niet-verbale SON-R 6-40. Het resultaat van een onderzoek, dus het niveau van uw kind, kan per test verschillen. Wij kunnen u deskundig adviseren over de meest geschikte testoptie.

Een IQ-onderzoek kan ook verder worden uitgebreid. In een breed psychologisch onderzoek zoals bij Onderpresteren op school zoeken wij naar de reden van het onderpresteren en geven we handelingsgericht advies voor school en thuis, om de leerprestaties mee te kunnen verbeteren.

Uw kans op succes wordt groter als u beschikt over onze rapportage en advies.

Niet eens met het schooladvies?

Dit artikel komt uit de VO-gids, de keuzegids voor leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en hun ouders.

“Soms komt het voor dat je als ouder toch een ander beeld van je kind hebt dan de school. Je bent het niet eens met het schooladvies. Dan geeft de eindtoets een objectieve second opinion, maar als die niet hoger is dan het advies, verandert er niets. Wat kun je dan nog?

Uiteraard overleg je eerst nog met de school, maar als deze bij het advies blijft, kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie. in de schoolgids van de basischool staat welke klachtencommissie je moet hebben. Bijvoorbeeld de Klachtencommissie Onderwijsgeschillen voor het openbaar en algemeen bijzonder onderwijs. De commissie hoort beide partijen en geeft een niet-bindend advies. Deze procedure kost wel veel tijd, terwijl je intussen je kind al moet inschrijven bij het voortgezet onderwijs.

Een andere mogelijkheid is daarom om zelf een intelligentietest te laten doen bij een gespecialiseerd bureau. Maar dat kost dan weer geld.

Een derde optie is het kind in te schrijven bij een brede scholengemeenschap, zodat hij alsnog kan opstromen als hij goed presteert.”

Advies De Testpsycholoog

Werk samen met de basisschool. Het is van belang om samen met de basisschool te bekijken welk onderwijsniveau uw kind heeft. Een advies kan op verschillende momenten naar boven worden bijgesteld, waarna uw kind alsnog op een hoger niveau kan instromen. Een second opinion onderzoek kan hierbij helpen. Voor het overleg met school kan ons onafhankelijk en deskundig advies met aanvullende diagnostiek uitkomst bieden.

De Testpsycholoog biedt standaard twee jaar nazorg bij ieder onderzoek. Dat betekent dat u ons kunt bellen voor overleg; bijvoorbeeld over te ondernemen stappen als u met school van mening verschilt; of over de aanpak van gesprekken die u met school heeft. Of over ontwikkelingen in de twee jaar na het onderzoek. Wij denken mee en geven advies.

Kies voor De Testpsycholoog

Wij verzorgen dagelijks door het hele land onze testafnames. Wij zijn een erkend bureau met hoge deskundigheid, we worden door klanten goed beoordeeld en door scholen serieus genomen. Wij schrijven uitgebreide en helder leesbare rapportages. Plus natuurlijk: twee jaar gratis nazorg, bij ieder onderzoek.

Een klant complimenteerde onze werkwijze als volgt: “De orthopedagoog van De Testpsycholoog wist onze ietwat zenuwachtige zoon geweldig op zijn gemak te stellen, waardoor hij het twee uur durende onderzoek met plezier heeft doorlopen. Mede dankzij het daaruit volgende rapport is de school gedraaid en is het advies in ieder geval één niveau bijgesteld (in positieve zin)!”

Aanmelden?

Neemt u dan contact met ons op via de website (maak een afspraak met De Testpsycholoog) of bel een van onze vestigingen.