De mensen van De Testpsycholoog

Marcel Jansen

Psycholoog, oprichter en eigenaar De Testpsycholoog


Marcel over zichzelf:
Als psycholoog en als vader heb ik ervaren hoe complex een schoolloopbaan kan zijn. Mijn oudste zoon is rekenkundig en technisch heel sterk maar is dyslectisch, een combinatie waar basisscholen vaak moeite mee hebben. Mijn jongste zoon wil heel graag leren maar leek vooral te worden geremd op de basisschool, na omzwervingen kwam hij pas in een HB-omgeving (Athena onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen) goed terecht. Beide zonen zijn voor mij een ‘eeuwige’ inspiratiebron om mij in te zetten voor betrouwbare diagnostiek en eerlijk advies bij leren. Mijn eerdere werkervaring deed ik op bij verschillende psychologie-opleidingen en bureaus voor assessments bij volwassenen. Inmiddels zet ik mij al meer dan 10 jaar in voor kinderen, met de groei van de organisatie is dat steeds meer vanuit een leidinggevende rol.

Wat ik fijn vind aan De Testpsycholoog is de open cultuur waarin we het beste uit ieder kind willen halen en de gedrevenheid van ieder teamlid.

Lysa van Eeken

Orthopedagoog (cum laude), specialisaties: Hoogbegaafdheid, Onderpresteren, Dyslexie & Dyscalculie, Breed Psychologisch Onderzoek


Lysa over zichzelf:
Ik ben Lysa. Al vanaf de basisschool is het mijn wens om met kinderen en/of jongeren te werken. Op latere leeftijd heb ik bewust gekozen voor de orthopedagogiek, juist vanwege de één op één aandacht die hierbij zo goed mogelijk is. In mijn werksituatie ervaar ik het als een sport om elke keer weer die benadering toe te kunnen passen die voor dat specifieke kind van belang is om het in zijn of haar kracht te zetten. Een onderzoek mag door een kind gezien worden als een uitdaging (niet als een ‘moeten’) en ik zie veel kinderen uiteindelijk weer enthousiast en voldaan bij mij vandaan gaan. Mijn kracht ligt verder in mijn kritische blik en analysevaardigheden; de puzzel om alles zo te interpreteren dat het passend is bij alle verkregen resultaten, observaties en gespreksvoeringen. De meest interessante puzzels bevinden zich voor mij op het gebied van leerproblemen, waaronder intelligentie, executieve functies, dyslexie en dyscalculie. Mijn affiniteit ligt bij leerlingen uit de bovenbouw en uit het voortgezet onderwijs. Het unieke aan De Testpsycholoog is dat er veel ruimte is voor een persoonlijke benadering, waardoor iedere casus optimaal kan worden afgestemd op de specifieke hulpvraag die er ligt. Ik werk al jaren met veel plezier bij De Testpsycholoog.

Sophie Zijleman

Orthopedagoog (cum laude), specialisaties: Hoogbegaafdheid, Engelstalige Diagnostiek, Onderpresteren, Comorbiditeit / complexe vraagstukken, Breed Psychologisch Onderzoek.


Sophie over zichzelf:
Hoi, even voorstellen: Mijn naam is Sophie Zijleman. Al van jongs af aan heb ik een passie voor kinderen en interesse in de ontwikkeling van ieder uniek individu. Deze passie is nooit verdwenen en om die reden heb ik voor een studie gekozen die hierbij aansluit en mag ik mij nu al enkele jaren met trots orthopedagoog noemen en mij vier dagen per week met veel plezier inzetten om kinderen en ouders/verzorgers te ondersteunen. Mijn doel is om prettige omstandigheden voor het kind te creëren, alle puzzelstukjes op de juiste plaats te leggen en gezinnen net dat beetje extra geluk te bieden.

Wat ik zo fijn vind aan werken bij De Testpsycholoog is dat er echt goed naar je geluisterd wordt. Er is veel persoonlijke zorg en aandacht voor ons als medewerkers, net zoals dat vanzelfsprekend bij de cliënten het geval is. Samen met het team blijven we nadenken hoe we zowel de werkomstandigheden als onze zorg kunnen verfijnen en is de mening van een ieder van belang.

Roby Habets

Orthopedagoog, gespecialiseerd in Hoogbegaafdheid en Speciale Leerbehoeften.


Roby over zichzelf:
Mijn naam is Roby Habets, ik ben opgegroeid in Maastricht en afgestudeerd in Nijmegen, specialisatie hoogbegaafdheid. Met mijn persoonlijke en professionele ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid wil ik een bijdrage leveren aan de ontwikkelkansen en het welbevinden van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Omdat hoogbegaafdheid niet enkel hoge cognitieve capaciteiten betreft, maar ook gaat om een andere interpretatie van de wereld om je heen, vragen hoogbegaafde kinderen om een bijzondere benadering in het diagnostisch proces.  
Op basis van ervaring, expertise en karakter wordt er binnen het veelzijdige team van De Testpsycholoog voor ieder kind, iedere jongere en iedere volwassene een passende onderzoekster gevonden. Ik vind het ontzettend fijn om onderdeel te mogen uitmaken van team waarbij ieder individu streeft naar kwaliteit en te allen tijden het belang van het kind en de jongere voorop stelt. Door te blijven communiceren en evalueren proberen wij onze krachten te bundelen en met onze adviezen zo veel als mogelijk te betekenen voor u of uw kinderen.

Feline Drenth

Orthopedagoog, gespecialiseerd in Hoogbegaafdheid en de Diagnostiek en Begeleiding van kinderen met (complexe) gedragsproblemen.


Feline over zichzelf:
Mijn naam is Feline Drenth. Ik werk graag met kinderen en merk dat ik goed ben in het creëren van een veilige sfeer waarin kinderen goed kunnen en willen laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen. Ik vind warmte en vertrouwen in het contact belangrijk. Wat kinderen beweegt en motiveert interesseert mij enorm, ik kan oprecht en geduldig luisteren naar wat een kind denkt, vindt en voelt. Sinds 2016 heb ik ervaring in de diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met gedragsproblemen in de basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ. De laatste jaren ontwikkelt mijn expertise zich vooral op het gebied van hoogbegaafdheid (ook HB in de GGZ), hoog-sensitiviteit en diagnostiek bij leerproblemen.

Ik werk graag bij De Testpsycholoog omdat we werken in een fijn team met deskundige en betrokken collega’s met ieder zijn eigen kwaliteiten. Er is goede samenwerking en dat helpt om advies te kunnen geven waar ouders en andere betrokkenen echt mee aan de slag kunnen.

Maran Kuijvenhoven

Orthopedagoog, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling bij ontwikkelingsproblemen; ouder-kindrelaties; pestgedrag.


Maran over zichzelf:
Mijn naam is Maran Kuijvenhoven en ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Al tijdens mijn studie heb ik veel ervaring opgedaan met de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen, zoals op een kinderafdeling in een ziekenhuis. Mijn passie is om kinderen en jeugdigen te helpen bij hetgeen waarin ze vastlopen. Hierbij vind ik het belangrijk om een plek te creëren waar zowel kinderen als ouders zich op hun gemak voelen en zich begrepen en gehoord voelen. In mijn werk spelen de specifieke behoeften van zowel het kind als van ouders een grote rol. Samen tot een oplossing komen voor de hulpvraag of -vragen vind ik een mooi uitgangspunt. Mijn expertise ligt op het gebied van diagnostiek van ADHD en Dyslexie, voornamelijk bij het jonge kind. Hiernaast verzorg ik onderzoek in het autistisch spectrum (ASS) en meer algemeen diagnostiek en behandeling van sociaal-emotionele problematiek. 

Wat ik fijn vind aan de Testpsycholoog is dat je veel vrijheid en vertrouwen in je kennis en kunde krijgt. Daarnaast krijg je de kans om je interesses te volgen en je eigen functie vorm te geven. Het kleinschalige team zorgt voor een goede samenwerking tussen collega’s onderling. Bij de Testpsycholoog is alles erop gericht om het beste te halen uit de cliënt, jezelf en de ander.

Hanneke van Nederpelt

Orthopedagoog, gespecialiseerd in Leer-, Gedrag- en Ontwikkelingsproblemen.


Hanneke over zichzelf:
Mijn naam is Hanneke van Nederpelt en ik ben orthopedagoog. Ik hou me graag bezig met de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen en zie het als een leuke uitdaging om uit te zoeken wat er aan de hand is, zodat het kind of de jeugdige passende begeleiding en ondersteuning kan krijgen. Mijn expertise ligt op het gebied van ADHD en andere gedragsstoornissen en ik heb affiniteit met het jonge kind. Ik heb onder meer ervaring als behandelaar/ gedragswetenschapper in de onderbouw afdeling van een school voor speciaal onderwijs, cluster 4. Mijn kwaliteiten liggen volgens mij op het gebied van het contact met kinderen/jongeren, het observeren van gedrag en het schrijven van verslagen.

Het werken bij de Testpsycholoog vind ik fijn omdat kwaliteit voorop staat en er binnen het kleinschalige team ruimte is om mijn eigen persoonlijke kwaliteiten en kenmerken toe te voegen. 

Fabienne Brands

Praktijkondersteuner De Testpsycholoog, Ambulant Begeleider Jeugd, Therapiehondbegeleider


Fabienne over zichzelf:
Hoi, mijn naam is Fabienne Brands. Ik kom uit ‘s-Hertogenbosch en heb de studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gevolgd op de Avans Hogeschool. In het laatste jaar van mijn studie behaalde ik ook de minor Professioneel Opvoeden aan de HAN in Nijmegen. Na mijn studie volgde ik samen met mijn hond de opleiding tot ‘Therapiehondbegeleider’ van Dogswork. Tijdens mijn werkzaamheden bij verschillende zorginstellingen merkte ik dat ik het liefst werk in een functie net buiten de directe werkvloer. Bij De Testpsycholoog mag ik mij opstellen als een soort spin in het web, iets dat ik met enthousiasme verzorg.

Wat ik zo leuk vind aan mijn werk als praktijkondersteuner bij De Testpsycholoog is dat ik mijn studieachtergrond kan combineren met werkzaamheden die erg bij mij passen zoals structureren, agenderen en een helpende hand bieden aan mijn collega’s. Ik geniet vooral van de afwisseling. Elke dag is anders en er is een mooie balans tussen backoffice werkzaamheden en het contact met ouders, verwijzers en collega’s waar ik erg enthousiast van word!