De organisatie

Dank voor uw bezoek aan De Testpsycholoog. Wij waarderen het dat u meer over ons te weten wilt komen. Op deze pagina treft u deze onderwerpen:

Onze kernwaarden

Wij hebben drie kernwaarden die we graag met u delen. We vinden het belangrijk dat uw kind zich in een testsituatie snel op zijn of haar gemak voelt. Iedere test verzorgen we deskundig en professioneel. De rapportage is voor u helder leesbaar.

Niet ieder kind vindt het even aangenaam om in een vreemde omgeving een test te maken. In onze vestigingen zorgen wij dan ook voor een goede sfeer waarin kinderen goed presteren; uw kind dient zich goed te voelen om een optimaal testresultaat te behalen. Wij letten er ook op dat uw kind tijdens de hele test alert en geconcentreerd is.

De tests worden uitgevoerd in professionele en gezellige omgevingen. Er zijn aangename wachtruimtes zodat u dicht bij uw kind kunt blijven als u dit wenst. We werken met senior psychologen en orthopedagogen die ervaren zijn in het testen van kinderen en een grote kennis hebben van het testmateriaal; hiernaast werken wij met cum laude afgestudeerde junior diagnostici die ook anderszins hebben aangetoond te excelleren in het vak. Bij het intakegesprek bespreken we welke deskundige het best bij uw hulpvraag past. Wij hebben ervaren dat deze aanpak een beter testresultaat geeft, zowel bij de afname als bij de interpretatie van de resultaten.

Het testen van kinderen is een vakgebied waarin heel specifieke termen worden gebruikt. Wij schrijven de rapportage in begrijpelijke taal en geven uitleg bij vaktermen en bij tabellen of grafische overzichten. Onze rapportages zijn uitvoerig en de adviezen handelingsgericht. Het gaat over uw kind, wij willen graag dat u onze rapportage begrijpt en dat het advies u daadwerkelijk helpt.

Nader kennismaken? Ga naar De mensen van De Testpsycholoog.

Missie, visie en strategie

Het is onze missie om te helpen aan een gelukkige schooltijd voor ieder kind in Nederland.

Dat doen we vanuit onze visie: we kunnen ieder kind een gelukkige schooltijd bieden door ons te richten op deskundige hulp bij vragen rondom ontwikkeling en gedrag.

Met een heldere strategie: wij verrichten diagnostiek met hoogwaardig testmateriaal en vakkundige, ervaren medewerkers; vanuit een hoge mate van specialisatie geven we handelingsgericht advies voor thuis en school en bieden we begeleiding plus behandeling op maat. We kunnen snel en betrouwbaar rapporteren.

Erkende kwaliteit door certificering en registraties

De Testpsycholoog beschikt over het kwaliteitscertificaat HKZ KO. Deze afkorting staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, Kleine Organisaties. Citaat van de HKZ-website: “Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.” Het certificaat is aan ons verstrekt door certificeringsbureau Kiwa.

Medewerkers van De Testpsycholoog zijn lid van de belangrijkste twee beroepsverenigingen, het Nederlands Instituut van Psychologen en/of de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen.

logo---NIP---Nederlands-Instituut-van-Psychologen
De Testpsycholoog is lid van het NVO
De Testpsycholoog is BIG-geregistreerd

Wij staan ingeschreven in het BIG-register. Een BIG-registratie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft erkenning aan de bevoegdheid van een zorgverlener.

De Testpsycholoog _ Protocol Dyscalculie

De Testpsycholoog houdt zich aan de belangrijkste protocollen die de kwaliteit van diagnostiek bij kinderen waarborgen.

Protocol Leesproblemen en Dyslexie

Anderen over ons

Een leerkracht: “Complimenten voor de kwaliteit van uw rapportage, heel uitvoerig en heel helder. Ik werk zelf in het onderwijs en heb al vele rapportages gelezen, deze springt er uit. Nogmaals dank.” Mw. van Drie, Soesterberg

Een huisarts: “Na uitgebreid zoeken uitgekomen bij De Testpsycholoog voor een second opinion bij mijn dochter in groep 8 met leerproblemen. Wij konden heel snel terecht. Dankzij de grote expertise die De Testpsycholoog in huis heeft zijn wij er eindelijk achter
waar de problemen met leren vandaan komen. En nog belangrijker: er zijn ons handvatten geboden om de leerproblemen te verminderen. … Kortom: goede en snelle service, korte lijnen en een zeer uitgebreid rapport. Ik zou iedereen De Testpsycholoog aanbevelen. Hartelijk dank!” Mw. B, huisarts te Rotterdam

Een ouder: “Wij zijn super tevreden met de keurige en servicegerichte werkwijze van De Testpsycholoog! En dolblij met de uitslag! Heel erg bedankt.” Miranda te H.

Bekende Nederlanders: “Dank voor de uitstekende begeleiding bij onze terugkeer uit Spanje. Tevens enorm bedankt voor de snelheid waarmee onze dochter de test kon afleggen en de plezierige vorm van samenwerking, zowel met onze dochter, als met ons.”
Gaston Starreveld en Marisa Smid

Ouders, enkele maanden na de testafname: “Ondanks dat het al enige tijd geleden is dat onze dochter is getest, willen we toch nog een bedank e-mail sturen. Het rapport was ontzettend behulpzaam in het maken van keuzes voor vervolgstappen. Alle professionals die we spreken zijn onder de indruk van de professionaliteit van het rapport en het gedetailleerde advies.” Familie van Leeuwen, Zeist

Een ouder mailt over onze werkwijze: “Wij spreken graag onze waardering uit over de testen die onze zoon bij jullie deed. De tevredenheid over jullie dienstverlening is vooral terug te voeren tot een viertal kenmerken: – focus: expertise en ervaring zorgen voor het scherp in het oog houden van de testdoelstellingen; – fast: direct reactie na aanvraag, afspraak op korte termijn en snelle terugkoppeling testresultaten; – flexible: behalve de testdatum kan ook de best passende testlocatie in het land worden gekozen; – friendly: zorgvuldige, persoonlijke benadering tijdens testen, rapportage en afterservice gesprek. Onze zoon kon met de testen zijn schoolniveau aantonen en beginnen op de school van zijn keuze. Hartelijk dank daarvoor!” Ton

Een vooraf heel kritische ouder: “Nogmaals dank voor de vakkundige en doeltreffende aanpak bij het testen van onze zoon. Ook de toelichting op de resultaten is doeltreffend geschreven en dekt de lading goed.” Elies

Soms is er haast. “Beste Marcel, hierbij willen we u en uw collega’s hartelijk bedanken dat we binnen zeer korte termijn terecht konden en de rapportage met spoed konden ontvangen. De school heeft het advies bijgesteld op grond van de rapportage. Hier zijn wij uiteraard heel erg blij mee. De rapportage biedt tevens inzichten voor de toekomst. Nogmaals hartelijk dank!” Rotterdam, Jet & Hero

Zelfs na enkele jaren: “Ik ben in december 2015 geholpen bij De Testpsycholoog en heb hier een WISC test afgenomen. Ik kwam destijds uit Kaapverdië en was 15 jaar en wilde dolgraag in Nederland mijn middelbare school afmaken. Aangekomen op de testlocatie werden wij heel goed geholpen, de psychologe die de test heeft afgenomen was heel vriendelijk en was geduldig. Ik kreeg HAVO als advies en ben toen ingestroomd in 4havo.
Momenteel (2020) zit ik in mijn eerste jaar op de Universiteit en kan met trots zeggen dat die mede dankzij de uitslag van de Testpsycholoog is. Er werd niet alleen gekeken maar de cijferuitkomsten maar ook naar wie ik ben en hoe ik binnen een bepaald niveau zou passen. Ik ben heel goed ingeschaald, en kon zo opklimmen naar VWO. Zeer tevreden over de service en de uitkomst van de test bij De Testpsycholoog! Zeker een aanrader!” Jeanelle de Looze

De Testpsycholoog in het nieuws (video):
* bij NPO Nieuwsuur
* bij RTL Editie NL

De Testpsycholoog Marcel Jansen bij Nieuwsuur
Second-opinion-voor-schooladvies-_-De-Testpsycholoog

Wie zijn wij?

De vaste kern van De Testpsycholoog bestaat uit een klein team deskundigen. Door zelf te reizen en door samenwerking met zelfstandige psychologen, orthopedagogen en onderwijskundigen kunnen wij in heel Nederland onze dienstverlening aanbieden. Door deze samenwerking kunnen wij er ook voor zorgen dat er altijd een specialist is die past bij uw hulpvraag.

De vaste kern van De Testpsycholoog is van hoog niveau met cum-laude afgestudeerden in de belangrijkste vakgebieden. In situaties van twijfel kan onze specifieke kennis of expertise helpen.

De leiding van De Testpsycholoog is in handen van drs. Marcel Jansen.

De-Testpsycholoog-_-directeur-Marcel-Jansen

“Na mijn studie psychologie aan de Universiteit van Tilburg werkte ik afwisselend bij onderwijsinstellingen en bij psychologisch adviesbureaus. Sinds mei 2009 combineer ik deze ervaring als testpsycholoog in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen, de laatste jaren als leidinggevende.”

Een voordeel van uw keuze voor De Testpsycholoog is dat wij heel specialistisch kunnen werken. Ieder vakgebied heeft zijn eigen deskundigheid. Een psycholoog is deskundige in het gedrag van een individu. Een orthopedagoog kijkt naar de begeleiding die ouders thuis kunnen geven. We staan we elkaar bij met raad en daad, indien nodig kunnen we voor uw hulpvraag meerdere deskundigen raadplegen.

Voor school of voor u?

Hoewel De Testpsycholoog ook wordt ingeschakeld op initiatief van scholen stellen wij altijd het kind en de ouder centraal. U bent ‘opdrachtgever’ en bepaalt of we gaan testen en wat we testen. Alleen u ontvangt de uitslag. De rapportages zijn zo geschreven dat u ze begrijpt, ook zonder kennis van testpsychologie of bekendheid met onderwijs-vaktermen. Onze service stopt niet bij de testdag. Vanaf het eerste moment tot jaren na de testafname stellen wij uw contact op prijs en zullen wij ons voor u inzetten.

Privacy

De Testpsycholoog hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Wij werken met deze privacyverklaring.

 • AANMELDING
  Als u een formulier op de website invult, ons een e-mail stuurt of telefonisch contact opneemt, dan worden de gegevens die u ons meldt bewaard zolang nodig is om tot goede zorg te komen. Indien u afziet van zorg door De Testpsycholoog worden uw gegevens door ons vernietigd.
 • UW DOSSIER
  De wet verplicht pedagogen en psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. Een dossier kan wel op uw verzoek worden aangevuld of vernietigd – zie uw rechten.
 • UW RECHTEN
  U hebt als cliënt recht op (inzage in of) een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
 • GEHEIMHOUDING
  Wij hebben als pedagogen en psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Wij delen bijvoorbeeld geen enkele informatie met school zonder uw toestemming. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.
 • RECHTEN VAN U EN UW KINDEREN
  Is uw kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn of haar rechten uit. Is uw kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen uw kind en zijn of haar gezaghebbende ouders beiden hun rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent uw kind zijn of haar rechten zelfstandig uit. Is uw kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn of haar rechten uit te oefenen of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn of haar gezaghebbende ouders de rechten namens hem of haar uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn of haar rechten niet kan uitoefenen dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.
 • COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, GEBRUIKEN WIJ NIET
  De Testpsycholoog gebruikt géén cookies die inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij houden ons wel het recht voor om (tijdelijk) cookies te (gaan) gebruiken om onze website te verbeteren. Op onze site treft u géén Facebook-link of andere sociale media connectie die ‘via de achterdeur’ uw privacy kan schenden. U bent in privacy onze gast, wij leggen uw (internet-) gedrag niet vast.

U kunt zich in het algemeen afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 • MEER INFORMATIE
  Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u mailen naar info@detestpsycholoog.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer (0345) 504 989.

Klachtenregeling

Wij ontvangen veel complimenten voor zorgvuldigheid en uitvoerigheid van ons werk. Dat doet ons goed. Ondanks de hoge klantwaardering is iedere situatie weer uniek. Als er ook maar iéts is waar u zich niet goed bij voelt, wilt u dan contact met ons opnemen. Wij willen heel graag dat ál onze klanten tevreden zijn.

Ondanks dat wij uiterst zorgvuldig zijn in ons doen en laten en gelukkig al jaren ‘klachtenvrij’ zijn, kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over onze dienstverlening. Indien u een klacht heeft over onze diagnostiek en/of behandeling, stellen wij het op prijs dat u dit eerst met ons bespreekt, zodat wij onze hulp kunnen verbeteren en een poging kunnen doen er samen uit te komen. Mochten uw bezwaren blijven bestaan, dan kunt u een klacht indienen.

De Testpsycholoog heeft de klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijk Klachtenportaal Zorg. Hiermee is een kwalitatief goede afhandeling van uw klacht verzekerd, die tevens voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Klachtenportaal Zorg is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 12.00 uur op telefoonnummer 0228-322205. E-mailen kan natuurlijk ook. Het adres is info@klachtenportaalzorg.nl.

De Testpsycholoog
Administratie: Kostverlorenkade 6, 4191 CH Geldermalsen
KvK nr: 59451203 0000;
BTW nr: NL122213750B04

De Testpsycholoog
Testlocaties door heel Nederland
Neem contact met ons op