Vergoedingen

Vergoede zorg bij De Testpsycholoog

Uw gemeente is verantwoordelijk voor psychologische zorg bij kinderen en jongeren. Als wij een contract hebben met uw gemeente kunt u met een verwijzing van een huisarts (of andere erkende verwijzer) direct bij ons terecht. De gemeente betaalt dan de kosten.

U ontvangt een verwijzing indien er een vermoeden bestaat van een stoornis in het gedrag of de ontwikkeling. Denk hierbij aan AD(H)D, Autisme spectrum stoornis (ASS) of angst, wat vaak samengaat met problemen in het schools functioneren. Ook als de zorgbehoefte niet goed duidelijk is kunt u bij ons terecht. Enkele van onze mogelijkheden zijn een onderzoek naar Onderpresteren of (problemen bij) mogelijke Hoogbegaafdheid. Wij mogen en kunnen bepalen welke hulp uw kind nodig heeft.

Momenteel (begin 2019) hebben wij een contract in de regio’s:
– Amsterdam-Amstelland (inclusief Amsterdam, Diemen en Amstelveen);
– Zaanstreek-Waterland (inclusief Zaandam, Volendam, Edam en Purmerend);
– Midden-Holland (inclusief Gouda);
– Amersfoort (inclusief Soest en Leusden);
– Food Valley (inclusief Ede en Veenendaal);
– Lekstroom (inclusief Houten en Vijfheerenlanden – Leerdam & Vianen).

Neem contact met ons op

Op korte termijn verwachten wij tot een overeenkomst te komen met de regio’s
– Zuid-Holland-Zuid (inclusief Gorinchem en Dordrecht)
– Rivierenland (inclusief Culemborg en Tiel);
– Zuid-Holland-Zuid (inclusief Gorinchem en Dordrecht);
– Zuid-Limburg (inclusief Maastricht).

Met enkele andere regio’s zijn wij nog in beraad.

Voor alle zorg geldt dat u altijd de keuzevrijheid heeft om zelf te kiezen waar u heen wilt voor zorg voor uw kind, dus u kunt melden te kiezen voor De Testpsycholoog.

Vanwege de grote hoeveelheid administratie die dit met zich meebrengt bieden wij niet in geheel Nederland vergoede zorg aan. Staat uw gemeente niet in bovenstaand overzicht? Informeer bij ons op welke wijze wij samenwerken met uw gemeente. Niet vergoed door uw gemeente? U kunt altijd bij ons terecht indien u onze dienstverlening zelf bekostigt.

Als wij geen contract hebben met uw gemeente kunt u aan hen voorleggen dat u de zorg graag door ons laat verrichten. Het is aan uw gemeente te beslissen of ze uw aanvraag honoreren (vergoeden).

Mocht uit ons onderzoek blijken dat een vervolgtraject binnen de vergoede zorg wenselijk is dan zullen wij hierover met u overleggen en u adviseren over de mogelijkheden.

IQ test voor CIZ aanvraag (wet langdurige zorg, WLZ)

Als kinderen of (jong-) volwassenen hulp uit de WLZ nodig hebben, kunnen diagnostische tests zoals IQ-tests worden verlangd door het CIZ. Dit is een vereiste bij de grondslag Verstandelijke handicap. De Testpsycholoog verzorgt deze testafname. Een aanvraag bij het CIZ kan worden ingediend door uzelf, een wettelijk vertegenwoordiger of een zorgaanbieder. Uw verzekeraar kan u informeren of de afname van de test door hen wordt vergoed.

Overig
Wij doen onze  best om deze informatie correct en actueel te houden. U blijft echter in alle gevallen zelf verantwoordelijk en kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website.

Aanmelden of overleg?
Neemt u dan contact met ons op via de website (klik hier) of bel een van onze vestigingen.