Vergoedingen

Vergoede zorg bij De Testpsycholoog

Uw gemeente is verantwoordelijk voor psychologische zorg bij kinderen en jongeren. Diagnostiek bij leren/ leerproblemen valt meestal niet onder psychologische (vergoede) zorg, niet bij ons en ook niet bij anderen. Vanwege de beperkte hoeveelheid aanvragen in de vergoede zorg en de grote hoeveelheid administratie die dit met zich meebrengt zijn wij gestopt met het aanbieden van vergoede zorg.

Uitsluitend indien u onze dienstverlening zelf bekostigt kunt u (direct) bij ons terecht.

In andere gevallen dient u zelf contact op te nemen met uw gemeente om te informeren naar de mogelijkheden bij andere organisaties. Mocht u echter tóch voor ons willen kiezen en bent u hierin volhardend: u heeft altijd de keuzevrijheid om zelf te kiezen waar u heen wilt voor zorg voor uw kind, dus u kunt melden te kiezen voor De Testpsycholoog. Het is aan uw gemeente te beslissen of ze uw aanvraag honoreren (vergoeden).

Mocht uit ons onderzoek blijken dat een vervolgtraject binnen de vergoede zorg wenselijk is dan zullen wij hierover met u overleggen en u adviseren over de mogelijkheden.

IQ test voor CIZ aanvraag (wet langdurige zorg, WLZ)

Als kinderen of (jong-) volwassenen hulp uit de WLZ nodig hebben, kunnen diagnostische tests zoals IQ-tests worden verlangd door het CIZ. Dit is een vereiste bij de grondslag Verstandelijke handicap. De Testpsycholoog verzorgt deze testafname. Een aanvraag bij het CIZ kan worden ingediend door uzelf, een wettelijk vertegenwoordiger of een zorgaanbieder. Uw verzekeraar kan u informeren of de afname van de test door hen wordt vergoed.

Overig
Wij doen onze  best om deze informatie correct en actueel te houden. U blijft echter in alle gevallen zelf verantwoordelijk en kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website.

Aanmelden of overleg?
Neemt u dan contact met ons op via de website (klik hier) of bel een van onze vestigingen.