Vergoedingen

Vergoede zorg bij De Testpsycholoog

Op deze pagina:

  • Gemeenten verantwoordelijk voor psychologische zorg bij kinderen en jongeren
  • IQ-test voor CIZ-aanvraag wet langdurige zorg
  • Training en behandeling: intelligentie, executieve functies, sociaal-emotioneel
  • Dyslexie en dyscalculie in de vergoede zorg

Gemeenten verantwoordelijk

Uw gemeente is verantwoordelijk voor psychologische zorg bij kinderen en jongeren. Diagnostiek bij leerproblemen valt meestal niet onder psychologische (vergoede) zorg, niet bij ons en ook niet bij anderen. Om deze reden hebben wij slechts met enkele gemeenten een contract afgesloten voor het leveren van vergoede zorg.

Indien u onze dienstverlening zelf bekostigt of indien u in één van onderstaande gemeenten woont en een verwijzing heeft kunt u direct bij ons terecht.

In andere gevallen dient u zelf contact op te nemen met uw gemeente om te informeren naar de mogelijkheden. U heeft echter wel altijd de keuzevrijheid om zelf te kiezen waar u heen wilt voor zorg voor uw kind, dus u kunt melden te kiezen voor De Testpsycholoog. Het is aan uw gemeente te beslissen of ze uw aanvraag honoreren (vergoeden).

Met een verwijzing kunt u direct bij ons terecht als u woont in een van deze gemeenten: in de regio Lekstroom de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Vianen en Nieuwegein; in de regio Rivierenland de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Tiel, Lingewaal, Neerijnen, Buren, Neder-Betuwe en West Maas en Waal; in de regio Amersfoort de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Woudenberg en Eemnes en in de regio Food Valley de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal.

Een verwijzing vraagt u aan bij uw huisarts, de jeugdarts (GGD, de schoolarts), een medisch specialist (kinderarts) of het (sociaal) wijkteam/ zorgteam van de gemeente.

Naast diagnostiek verzorgen wij (zowel vergoed als niet vergoed) tevens deze

Training en behandeling: 

  • Intelligentie: ‘Hoe werkt mijn brein?’ (training voor kinderen met een disharmonisch intelligentieprofiel)
  • Executieve functies (zoals Plannen en Organiseren, Werkgeheugen): ‘Zelf Plannen’, ‘Zelf oplossingen bedenken’; ‘Hoe plan ik mijn huiswerk?’, ‘Jungle Memory’ (training werkgeheugen), ‘Aandacht en Geheugen’ (ATAG-K training).
  • Sociaal-emotioneel: ‘Werken aan je Zelfbeeld’, Faalangst-reductie-training, Training Sociale Vaardigheden (SoVa)

Wilt u een training of behandeling zonder dat de gemeente deze vergoed? Wij verzorgen dit uitsluitend op onze hoofdlocaties. Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden en tarieven.

IQ test voor CIZ aanvraag (wet langdurige zorg, WLZ)

Als kinderen of (jong-) volwassenen hulp uit de WLZ nodig hebben, kunnen diagnostische tests zoals IQ-tests worden verlangd door het CIZ. Dit is een vereiste bij de grondslag Verstandelijke handicap. De Testpsycholoog verzorgt deze testafname. Een aanvraag bij het CIZ kan worden ingediend door uzelf, een wettelijk vertegenwoordiger of een zorgaanbieder. Uw verzekeraar kan u informeren of de afname van de test door hen wordt vergoed.

Dyslexie en dyscalculie in de vergoede zorg

Dyslexie
Onderzoek naar dyslexie kan onder de vergoede zorg vallen. De regels hiervoor zijn echter strikt; de vergoeding geldt alleen voor leerlingen tussen de 7 en 12 jaar in het basisonderwijs, waarbij er een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) is. Uw kind dient hiervoor op tenminste drie meetmomenten leesniveau E te bezitten en er dient geen andere (psychische) stoornis te zijn. Voldoet uw kind aan deze criteria dan is vergoede zorg mogelijk. Maar ook als het geen EED betreft kan er nog steeds sprake zijn van dyslexie.

Voor een deskundig dyslexie onderzoek zonder EED kunt u bij De Testpsycholoog terecht. Dit onderzoek valt echter niet meer binnen de vergoede zorg. U zult het zelf dienen te bekostigen. De Testpsycholoog kan een screening verzorgen of een volledig dyslexie onderzoek uitvoeren. U ontvangt altijd uitvoerig advies op maat, handelingsgericht voor zowel thuis als op school. Wij volgen het protocol dyslexie diagnostiek en behandeling 2.0.

Dyscalculie
Onderzoek naar dyscalculie valt niet onder de vergoede zorg en dit onderzoek dient u dan ook meestal zelf te betalen. De Testpsycholoog beschikt over grote kennis en kunde in diagnostiek bij rekenproblemen. Dit is erg belangrijk bij het interpreteren van testresultaten en het geven van goede adviezen. Wij volgen het protocol dyscalculie en dat betekent een uitvoerig onderzoek.

Overig
Wij doen onze  best om deze informatie correct en actueel te houden. U blijft echter in alle gevallen zelf verantwoordelijk en kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website.

Aanmelden of overleg?
Neemt u dan contact met ons op via de website (klik hier) of bel een van onze vestigingen.