Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem op woordniveau. Meer specifiek: het betreft een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Als er sprake is van dyslexie of als u een vermoeden heeft dat uw kind dyslectisch is kunt u bij ons terecht voor een dyslexie-screening, een volledig dyslexie-onderzoek en/of een dyslexie-behandeling. Hiervoor heeft u geen verwijzing van school of huisarts nodig.

De Testpsycholoog beschikt over grote deskundigheid op het gebied van dyslexie. Eindverantwoordelijk voor ons onderzoek is voormalig docent mevrouw drs. Manita Buitenweg. Zij is Kinder- en Jeugdpsycholoog, Orthopedagoog en Onderwijskundige. Zij is opgenomen in het Deskundigenbestand Dyslexie van de NVO en het NIP. Manita Buitenweg is geregistreerd Orthopedagoog-Generalist en heeft als specialist in leerproblemen meer dan 20 jaar ervaring op het snijvlak van onderwijs en zorg.

Vergoede zorg of niet? Het aantal gemeenten waar De Testpsycholoog een contract mee heeft afgesloten groeit. Klik op de pagina ‘Vergoedingen‘ voor meer informatie.

Tijdige diagnose dyslexie

Poster Blijfe Sitte van Mieke Driessen, gedicht Joke van LeeuwenBij alle schoolvakken staat de leesvaardigheid van uw kind centraal. Als uw kind moeite heeft met lezen en spellen is het belangrijk om te onderzoeken of er sprake is van dyslexie. Voor kinderen met officieel vastgestelde dyslexie zijn veel extra voorzieningen in het onderwijs. Zo zijn er vaak mogelijkheden voor het aanpassen van het onderwijsprogramma (Nederlands en moderne talen) en aangepaste examens.

Vaak wordt dyslexie op de basisschool gediagnostiseerd, maar regelmatig ook pas op de middelbare school of later.

Om het risico op de aanwezigheid van dyslexie te bepalen kunnen wij een korte dyslexiescreening verzorgen. Het is ook mogelijk om direct een afspraak te maken voor een volledig dyslexie onderzoek. U ontvangt altijd advies op maat en een dyslexieverklaring als de diagnose gesteld is.

Ons volledig dyslexie onderzoek bestaat uit drie stappen

  1. De onderkennende diagnose. We stellen vast in welke mate lees- en spellingproblemen voorkomen.
  2. De verklarende diagnose. We stellen de factoren vast die de lees- en spellingproblemen veroorzaken en in stand houden.
  3. De indicerende diagnose. We geven een richtlijn voor de aanpak van het lees- en spellingsprobleem. We geven een analyse van eventuele bijkomende leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. U ontvangt ook een analyse van de belemmeringen in het onderwijs of het maatschappelijk functioneren.

Het onderzoek van De Testpsycholoog geeft een uitgebreid beeld van de mogelijkheden van uw kind en er wordt vastgesteld of er sprake is van dyslexie. In de rapportage geven we advies over de begeleiding van uw kind, op school en thuis. Indien van toepassing overleggen we hierna met u over een eventuele dyslexie-behandeling.

Werkwijze en inhoud

Voorafgaand aan de daadwerkelijke test is er een telefonisch intakegesprek waarin wij ingaan op uw situatie. Indien u akkoord gaat met het onderzoek maken we een planning.

Een onderzoek naar het risico op de aanwezigheid van dyslexie betreft een dyslexiescreening. Dit kan voorkomen dat u onnodig kosten maakt voor een uitgebreid onderzoek. De screening kan binnen enkele dagen verzorgd worden waardoor u zeer snel inzicht heeft in het risico op de aanwezigheid van dyslexie. In de rapportage geven wij de testresultaten plus een advies over de mogelijke begeleiding en eventuele vervolgstappen. Voor de screening maken wij meestal gebruik van de hoogwaardige test 3DM dyslexie.

Een volledig dyslexie onderzoek bestaat meestal uit twee dagdelen, verspreid over twee dagen. We verzoeken u tevens om ons informatie uit het schooldossier te verstrekken. De twee testdagen bestaan uit een professionele intelligentietest (met gebruik van de WISC-III NL) plus uitgebreid lees- en spellingsonderzoek, verder vindt aanvullend onderzoek plaats naar eventuele leer- en gedragsproblemen. Wij werken volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 en verzorgen alle hierbij horende diagnostiek.

Na afloop van het onderzoek ontvangt u een uitgebreide en heldere rapportage en indien van toepassing een dyslexieverklaring. In de rapportage geven wij altijd handelingsgerichte adviezen. Hiernaast geven wij een overzicht van de compenserende mogelijkheden (bijvoorbeeld het gebruik van hulpmiddelen) en dispenserende mogelijkheden (zoals het niet meetellen van spellingsfouten) binnen het onderwijs. We kunnen tevens adviseren over het best passend onderwijsniveau. In een telefonische nabespreking of een persoonlijk adviesgesprek wordt de rapportage met u besproken.

Rapportage níet binnen 5 dagen. Deze doorgaans complexe rapportage vergt meer tijd en rapporteren duurt langer dan bij ander onderzoek, er is overleg met u over het tijdpad.

In veel gevallen vindt er ook een adviesgesprek op of met school plaats. Doel hiervan is te zorgen voor een goede afstemming met alle betrokkenen. In de adviezen die we geven kan een behandeling van de dyslexie worden betrokken. Een behandeling wordt volledig afgestemd op de hulpvraag van uw kind.

Kennis en ervaring

Medewerkers van De Testpsycholoog zijn gespecialiseerde deskundigen. De inhoudelijke kennis van onze medewerkers is up-to-date door studie & nascholing. In combinatie met onze kwaliteiten in het testen van kinderen verzorgen wij deskundig onderzoek tegen een zeer scherp tarief. Met altijd advies op maat, voor school, voor uzelf en voor uw kind.

 

De Testpsycholoog
Testlocatie dyslexie bij voorkeur Geldermalsen.