SON-R

De Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietests, kortweg de SON-R tests, zijn intelligentietests die geschikt zijn voor kinderen en volwassen van tweeënhalf tot veertig jaar. De tests worden niet-verbaal genoemd omdat ze kunnen worden afgenomen zonder gesproken of geschreven taal te gebruiken.

Doelgroep van de SON-R tests zijn kinderen en volwassenen die beperkt zijn in de verbale communicatie, zoals dove en slechthorende kinderen, leerlingen met taal- en spraakstoornissen, autisten, kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand en zwakbegaafden ouder dan 6 jaar.

De SON-R voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar bestaat uit zes subtests die uit een reeks bestaan van veertien tot zeventien items die in moeilijkheid oplopen. Er zijn drie redeneertests en drie performale (visueel-ruimtelijke) tests.

De SON-R voor kinderen en volwassenen van 6 tot 40 jaar bestaat uit vier subtests met parallelle reeksen van twaalf of dertien items die in moeilijkheid oplopen. Er zijn twee redeneertests en twee performale tests.

Werkwijze

Voorafgaand aan het onderzoek houden wij met u een telefonisch intakegesprek waarin we uw situatie bespreken en maken we een afspraak voor het afnemen van de test. Hierna ontvangt u een bevestigingsmail en een toestemmingsformulier. Afname van de SON-R neemt 1 tot 2 uur in beslag, tijdens de afname is er ruimte voor pauzes waarin iets genuttigd kan worden.

Onze rapportage gaat in op uw specifieke vraag of vragen en bespreekt de resultaten van de test in relatie hiermee. Onze onderbouwde analyse leidt tot het advies op maat. U ontvangt van ons altijd een advies in begrijpelijke teksten en uitleg bij vaktermen.

De nabespreking is in de meeste gevallen telefonisch; indien er sprake is van een bijzondere situatie kan een persoonlijke afspraak worden gemaakt. Nazorg hoort bij onze service en u kunt altijd contact met ons opnemen voor aanvullend overleg of advies.

Kennis en ervaring

De Testpsycholoog is professioneel en ervaren. Onze inhoudelijke kennis van het testmateriaal en kwaliteit bij het testen van kinderen, adolescenten en (jong) volwassenen draagt bij aan een optimaal testresultaat. De SON-R wordt veel gebruikt in situaties waarbij specifieke expertise wenselijk is. Denk aan medische situaties of klinische problematiek. Wij hebben deskundige ervaring in deze omgevingen.

Wij laten de SON-R verzorgen door een ervaren orthopedagoog of psycholoog met betrekking tot uw vraag of vragen. Bij bijzonderheden kunnen wij altijd overleggen met een of meer collega’s; zoals een gespecialiseerd psycholoog, orthopedagoog of onderwijskundige. Zo werken wij als team samen om u het beste van dienst te kunnen zijn.

De Testpsycholoog
Geen wachtlijsten – Rapportage binnen 5 werkdagen – Testlocaties door heel Nederland