Schoolvorderingen onderzoek

Een onderzoek naar de schoolvorderingen geeft u inzicht in de schoolse ontwikkeling van uw kind. Het is een volwaardige vervanger van het leerlingvolgsysteem (meestal de Cito-toetsen) en geeft een duidelijk en precies beeld van de schoolvorderingen. Waar is de basiskennis op niveau, waar is achterstand – en hoe groot is deze? Dit onderzoek is mogelijk op de basisschool vanaf groep 3 t/m groep 8.

Het onderzoek is gericht op het bepalen van het actuele niveau van het rekenen, lezen en spellen. Aan bod komen leervoorwaarden, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, hoofdrekenen en rekenen/wiskunde. Hiermee brengen wij de schoolvorderingen op de basisvakken volledig in kaart.

Werkwijze

Voorafgaand aan de daadwerkelijke test is er een telefonisch intakegesprek waarin wij ingaan op uw situatie. We maken een afspraak voor de testdag en u ontvangt een email ter bevestiging. Het onderzoek zelf zal ongeveer 3 uur in beslag nemen.

Onze rapportage bestaat uit het geven van de testresultaten inclusief aanduiding van de mate waarin uw kind de kennis beheerst. We gaan in op uw specifieke vraag of vragen. We interpreteren de resultaten en verzorgen een advies op maat. In de bijlage ontvangt u een informatieve toelichting op de verschillende onderdelen van het verrichte onderzoek.

In de nabespreking kunnen de rapportage en de mogelijkheden in de verdere schoolloopbaan van uw kind worden besproken. Mocht u na verloop van tijd nog vragen hebben over de rapportage of over de ontwikkeling van uw kind dan helpen we u graag, ook dit contact hoort bij onze service.

Kennis en ervaring

De Testpsycholoog is professioneel en ervaren. Alle medewerkers zijn geschoold in het deskundig adviseren over schoolniveau en welbevinden van kinderen. De inhoudelijke kennis van het testmateriaal en onze kwaliteit in de wijze waarop wij bij kinderen tests afnemen draagt bij aan een maximale testprestatie waardoor wij u een optimaal advies kunnen geven.

Wij bezitten vergaande kennis over verschillende lesmethoden en onderwijssystemen. Wij overleggen vaak en intensief over de ontwikkeling van kinderen en het soort begeleiding dat het best past. Wij staan open voor overleg, ook als dit jaren na de testafname plaats vindt. Wij waarderen uw vertrouwen en staan u graag te woord. Het is deze service en blijvende aandacht voor uw kind die De Testpsycholoog extra bijzonder maakt.