Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs

Het kiezen van de meest geschikte school in het voortgezet onderwijs is helaas niet altijd eenvoudig. Niet alleen het onderwijsniveau maar ook de lesmethode is belangrijk om rekening mee te houden. Soms maakt een lotingsysteem het kiezen extra lastig, soms zijn er meer mogelijkheden dan ouders rekening mee houden. Deskundige hulp van een onafhankelijk adviseur kan welkom zijn. Een onderzoek van De Testpsycholoog is uitgebreid en biedt uitstekende ondersteuning voor het maken van de juiste keuze.

In het onderzoek komen aan bod: cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en sociaal-emotionele vaardigheden. In de rapportage komen aan bod: de scholen in uw omgeving plus een advies met onderbouwing voor de eerste (en eventueel volgende) keuze. In een telefonische nabespreking kunnen nog nadere vragen worden besproken.

Naast de informatie uit dit uitgebreide onderzoek is onze kennis van het onderwijs belangrijk om u goed te kunnen adviseren over de best passende leeromgeving voor uw kind. Wij leveren maatwerk en hebben veel inhoudelijke kennis, zowel over schooltypes als over wet- en regelgeving met betrekking tot het onderwijs.

Het schoolkeuze onderzoek kan ieder moment van het jaar worden verzorgd bij leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs. Dit onderzoek verzorgen wij ook voor leerlingen van klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs die twijfelen of ze de juiste schoolkeuze hebben gemaakt.

Werkwijze

Voorafgaand aan de daadwerkelijke test houden wij met u een telefonisch intakegesprek waarin we uw situatie bespreken en maken we een afspraak voor het afnemen van de test. Hierna ontvangt u een bevestigingsmail en een toestemmingsformulier. Het onderzoek neemt circa 2,5 tot 3,5 uur in beslag. Ook de ouder(s) dienen vragenlijsten in te vullen.

Door de zorgvuldige opbouw van onze rapportage en de onderbouwing van ons advies krijgt u inzicht in de overwegingen waarop wij het eindadvies baseren. We gaan hierover in gesprek met u in een telefonische nabespreking en eventueel ook hierna, deze nazorg hoort bij onze service.

De Testpsycholoog